Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

PAG-ASA


Logo PAG-ASA


Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.


Voorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES EN OBJECTIEVEN

PAG-ASA is een opvangcentrum voor slachtoffers van mensenhandel in België. Sinds onze oprichting in 1994 werden meer dan 1.600 slachtoffers opgevangen. Ons team van 30 medewerkers en 10 vrijwilligers biedt hen een veilige opvang, psychosociale en juridische begeleiding. Daarnaast neemt PAG-ASA actief deel aan de strijd tegen mensenhandel op nationaal en internationaal niveau.
 
PAG-ASA = hoop in het Filipijns. Voor de slachtoffers is dit hoop op een betere toekomst ver van geweld en mishandeling. Voor PAG-ASA is dit hoop op een samenleving waar uitbuiting en mensenhandel niet langer bestaan. Met uw steun kunnen wij deze vrouwen, mannen en kinderen blijven helpen!


PAG-ASA
Aanbelangende thema’s

Opvangcentrum voor volwassenen / Seksuele uitbuiting (preventie en strijd tegen) / Geweld tegen vrouwen / Mensenrechten / Verdediging van, bescherming van en hulp aan de vrouwen / Sociale integratie / Strijd tegen de armoede / Vrijwilligerswerk /

Adres :

Cellebroersstraat 16b
1000 BRUSSEL
Tel. 02 511 64 64
Email : info@pag-asa.be
Web : www.pag-asa.be


Contacten :

Voorzitter : Jozef DE WITTE
Contactpersoon : Sarah DE HOVRE
KBO nummer : 0454 807 066
Bank : BE20 0011 7035 9156

GBL/2021-0752