Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

PROMA VZW


Logo Proma vzw


Bevoegd om fiscale attesten op te maken voor giften.


Voorstelling Documentatie Foto's

ACTIES EN OBJECTIEVEN
Proma vzw ondersteunt kleinschalige vormings- en opleidingsprojecten in Azië, Afrika en Latijns-Amerika en richt zich vooral op kinderen.
• Toegang tot onderwijs verhogen.
• Kwaliteit van onderwijs versterken.
• Vorming voor jong en oud organiseren, ook buiten de schooluren.

PROMA VZW
Aanbelangende thema’s

Gezondheid van het kind / Kinderen en jongeren / Rechten van het kind / Hulp aan kinderen / Opleiding en onderwijs / Opvoeding / Internationale Solidariteit voor het kind / Solidariteit tussen kerken /

Adres :

Vorstlaan 199
1160 BRUSSEL
Tel. 02 679 06 30 Fax : 02 672 55 69
Email : info@promavzw.be

Contacten :

Voorzitter : Pierre Van Den BOSSCHE
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : p. Michel COPPIN sds, directeur
KBO nummer : 0410 537 157Bank : BE71 0000 1733 1169 - BIC : BPOTBEB1

GBL_0399