Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

STICHTING PELICANO


Logo Stichting Pelicano


Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen sinds 2010. Bevoegd instituut : bij koninklijk besluit op 9 september 2009.


Voorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Samen met jou bestrijden we kinderarmoede in België

Stichting Pelicano gaat elke dag de strijd aan tegen kinderarmoede in ons land. Want elk kind heeft recht op dezelfde kansen. Om kansarme kinderen op te sporen, werken we samen met zorgpartners. Zij zijn heel goed op de hoogte van armoedesituaties in gezinnen. Daarom zijn professionele vertrouwensmensen onze contactpersonen.

Alle bijdragen aan Stichting Pelicano gebruiken we om te voorzien in de basisbehoeften van kinderen die in ons land in armoede leven: maaltijden, kledij, schoolgerief, doktersbezoek, maar ook lidgeld voor de jeugdbeweging of sportclub. Vanzelfsprekende dingen voor ons, maar niet voor hen. Onze zorgpartners zien er op toe dat alle financiële steun rechtstreeks naar het welzijn van het Pelicanokind gaat.

Onze verbintenis is dat we elk Pelicanokind duurzaam begeleiden en steun bieden tot hij als jongvolwassene een diploma haalt en een volwaardige rol kan spelen in onze maatschappij.

Wil je een ander goed doel steunen in je testament? Met het Filantropisch Centrum Pelicano gaan we elke uitdaging aan, en niet alleen de strijd tegen armoede bij kinderen in België.


STICHTING PELICANO
Aanbelangende thema’s

Hulp aan kinderen / Verdediging, bescherming en hulp aan kinderen / Rechten van het kind / Kinderen en jongeren / Strijd tegen de armoede /

Adres :

Congresstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02 528 06 75
Email : info@pelicanofoundation.be
Web : www.pelicano.be


Contacten :

Voorzitter : Jean-Luc COTTYN
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Christiaan HOORNE
KBO nummer : 0819 409 280
Bank : BE53 0687 7777 7753

GBL_0683