Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

STICHTING PORTA


Logo Stichting PortaVoorstelling

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Stichting Porta zet zich in voor dak- en thuislozen en mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. De meesten van hen leven in onze grootsteden, waar de woonomstandigheden dikwijls nog moeilijker zijn dan elders. SP helpt met tijdelijke opvang en zoekt vervolgens naar een vaste verblijfplaats op maat van de persoon en zijn gezin.

STICHTING PORTA
Aanbelangende thema’s

Hulp en bijstand aan families / Huisvesting (hulp voor het vinden van) / Noodhuisvesting / Strijd tegen de armoede /

Adres :

Cellebroersstraat 16
1000 BRUSSEL
Tel. 0487 26 11 47
Email : info@stichtingporta.be

Contacten :

Voorzitter : Johnny DE MOT
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Annelies VANGOIDSENHOVEN
KBO nummer : 0642 766 738Bank : BE74 0689 3450 5707 Nummer 2019/001