Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

STICHTING TEGEN KANKER


Logo Stichting Tegen Kanker


Stichting van openbaar nut erkend door het Koninklijk Besluit van 13 december 2004. Gerechtigd om Legaten te ontvangen.


Voorstelling Actualiteiten Foto's Video's

EEN GEBAAR VOOR HET LEVEN

Patiënten en hun naasten begeleiden. Preventiecampagnes opzetten. En vooral: het kankeronderzoek financieren om levens te redden. U maakt dat mogelijk met uw legaat aan Stichting tegen Kanker.

U investeert in het leven
Met uw legaat investeert u rechtstreeks in beloftevolle projecten van Belgische onderzoekers, zorgvuldig en objectief geselecteerd door nationale en internationale experts in wetenschappelijke raden. Het is een investering in het leven: u vergroot de genezingskansen van de patiënt.

U hebt een enorme impact
Sinds 1989 hebben we dankzij mensen zoals u kunnen investeren in meer dan 630 onderzoeksprojecten. En dat loont: vandaag is 70% van de mensen vijf jaar na hun kankerdiagnose in leven. Belgische onderzoekers, gefinancierd door Stichting tegen Kanker, speelden daarin een belangrijke rol. Uw legaat is een hefboom: door de ontwikkeling van doorbraken zoals immuuntherapie mogelijk te maken, hebt u een enorme impact op de strijd tegen kanker.

Meer informatie?
Greta Van Der Gracht luistert graag naar uw vragen en wensen.

 STICHTING TEGEN KANKER
Aanbelangende thema’s

Psychologische hulp en ondersteuning / Kanker (strijd tegen) / Financiering onderzoek / Preventie / Medisch, Medisch-biologisch en wetenschappelijk onderzoek / Thuisbegeleidingsdienst / Gezondheidszorg /

Adres :

Leuvensesteenweg 479
1030 BRUSSEL
Tel. 02 733 68 68 Fax : 02 734 92 50
Email : info@stichtingtegenkanker.be
Web : www.kanker.be


Contacten :

Voorzitter : Professor Eric VAN CUTSEM en Professor Pierre G. COULIE
Contactpersoon schenkingen en legaten : Greta VAN DER GRACHT Tel : 02 743 37 15 of 0499 69 53 86 gvandergracht@stichtingtegenkanker.be
KBO nummer : 0873 268 432
Bank : BE45 0000 0000 8989

GBL/2021-0594