Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

STICHTING WERELD DORPEN VOOR KINDEREN


Logo Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen


Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen sinds 01/01/2020.


Voorstelling Actualiteiten

ACTIES EN OBJECTIEVEN

De armoede via onderwijs duurzaam uit de wereld terugdringen door gelijke kansen centraal te stellen.

Middelbaar onderwijs en een beroepsopleiding geven aan kinderen in extreme armoede om hen een nieuwe start te geven in het leven.

Dankzij onderwijs op internaat kunnen wij elk van onze leerlingen ook een evenwichtige voeding geven, een veilig onderkomen en medische verzorging.

Dankzij de opleiding in onze Werelddorpen vinden onze jonge afgestudeerden snel werk.

Zo worden zij zelfstandig en kunnen zij hun familie financieel ondersteunen.


STICHTING WERELD DORPEN VOOR KINDEREN
Aanbelangende thema’s

Hulp aan kinderen / Opvoeding / Opvoeding en onderdak voor kinderen en jongeren / Opleiding en onderwijs / Verdediging, bescherming en hulp aan kinderen / Rechten van het kind / Strijd tegen de armoede / Internationale Solidariteit voor het kind /

Adres :

Maria van Bourgondiëstraat 52 bus 4
1000 BRUSSEL
Tel. 022 30 16 37
Email : info@werelddorpenvoorkinderen.be
Web : www.werelddorpenvoorkinderen.be


Contacten :

Voorzitter : Zuster Maria CHO
Afgevaardigd Bestuurder :Isabelle BISTER
KBO nummer : 0448 127 330
Bank : BE66 3300 5799 5243

GBL/2021-0645