Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

VILLA ROZENROOD


Logo VILLA ROZENROODVoorstelling Actualiteiten

ACTIES EN OBJECTIEVEN

In Villa Rozerood, een respijthuis in De Panne, kunnen gezinnen met een zwaar ziek kind samen op verlof komen, met de garantie van een onbegrensd totaal zorg op maat voor ieder ziek kind. Een veilige en mooie omgeving, omkaderd door professionele zorgverstrekkers en vrijwilligers, met een aanbod aantrekkelijke activiteiten (strand, natuurpark, speeltuin, sport, cultuur, pretpark,...)

Met de erkenning als kortverblijf type 3 ‘eenheid voor respijtzorg’ door de Vlaamse Gemeenschap zijn de middelen, voor het luik zorgkindgerichte respijtzorg, inherent 40% ontoereikend om een evenwichtige dagelijkse exploitatie te borgen.  Voor het luik “gezinsgerichte respijtzorg” ontbreekt elke vorm van overheidsfinanciering. 

Bijgevolg moet vzw Villa Rozerood ieder jaar een moeilijke zoektocht ondernemen naar sponsoring, om de werkingskosten volledig te kunnen dragen.

Een informatiefolder over legaten en schenkingen ten gunste van vzw Villa Rozerood kan aangevraagd worden.

VILLA ROZENROOD
Aanbelangende thema’s

Respijtzorg / Hulp en bijstand aan families / Vakanties / Kinderen en jongeren / Vrijwilligerswerk / Palliatieve zorg /

Adres :

Fazantenlaan 28
8660 DE PANNE
Tel. 058 42 20 24
Email : info@villarozerood.be

Contacten :

Voorzitter : Prof. Em.Manu KEIRSE
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : E. VANDE WOESTYNE
KBO nummer : 0899 550 482Bank : BE02 0015 8044 4440

GBL_0431