Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE

Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.
Adres :

Rijvisschestraat 120
9052 GENT
Tel. 09 244 66 11
Email : info@vib.be
Web : www.vib.be


Contacten :

Voorzitter : Ajit SHETTY
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Wim GOEMAERE
Chief Operating Officer : Wim GOEMAERE
KBO nummer : 0456 343 923
Bank : BE36 0012 5907 7881Aanbelangende thema’s
Sociale economie / Alzheimer / Gezondheid / Cardiovasculaire Ziekten / Infectieziekten / Kanker (strijd tegen) / Medisch, Medisch-biologisch en wetenschappelijk onderzoek / Neurologische ziekten / Ontstekingziekten / Vaccinatie / Duurzame ontwikkeling / Instandhouding en bescherming van het milieu en de natuur / «Veilig» voedsel / Strijd tegen de honger /


Voorstelling Actualiteiten

ACTIES EN OBJECTIEVEN


De onderzoekers verbonden aan VIB verrichten topwetenschap in verschillende domeinen die ons kunnen helpen huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Van de zoektocht naar behandelingen voor dementie en kanker tot een gezonde, duurzame manier om een groeiende wereldbevolking van voedsel te voorzien in uitdagende omstandigheden. VIB is eveneens zeer actief betrokken in klinische studies die een dieper inzicht in COVID-19 infecties beogen en ook mogelijke behandelingen onderzoeken
Om de maatschappelijke impact van het VIB-onderzoek nog te vergroten, lanceerde VIB recent het VIB-Grand Challenges Programma met als doel om - binnen de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties - nieuwe toepassingen met tastbare impact te ontwikkelen op het gebied van innovatieve en/of gepersonaliseerde diagnostiek en behandelingen, controle van epidemieën, en duurzame landbouw.
Het gaat om projecten die starten van reële noden en problemen uit de praktijk waarbij VIB-onderzoekers met artsen en andere belanghebbenden hun expertises bundelen om tot bruikbare oplossingen te komen. Momenteel zitten er reeds 8 projecten in dit programma:

  • snellere diagnose van leveraandoeningen
  • betere voorspelling van respons op immuuntherapie bij kanker
  • nieuwe behandelingen op basis van microbiota voor darmaandoeningen
  • nieuwe strategieën om geneesmiddelen gerichter in de hersenen te loodsen
  • verbeterde en gepersonaliseerde behandelingsaanpak voor reumatische aandoeningen
  • verbeterde diagnose van primaire immuundeficiëntie
  • uitwerken van aanbevelingen voor het introduceren van soja met hoog proteïne-gehalte voor een duurzame landbouw in onze regio
  • onderzoek naar inhaleerbare biologische antilichamen om luchtwegeninfecties onder controle te houden


Ook u kan hieraan bijdragen met een gift. Vanaf €40 bezorgen wij u het volgende jaar een fiscaal attest. 45% van uw gift kan u recupereren via uw belastingaangifte. Dit kan door een bedrag over te maken op een rekeningnummer van VIB vzw met de vermelding ‘Steun VIB-onderzoek’
Overweegt u een bestemming voor een deel van uw vermogen na uw aards bestaan of denkt u aan een duo-legaat neem dan gerust contact op met Wim Goemaere, Operationeel Directeur VIB. Wij bespreken graag de eventuele mogelijkheden om u langs deze weg de kans te geven bij te dragen aan ons onderzoek.


GBL/2022-0499