Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

WELZIJNSZORG


Logo WELZIJNSZORG


Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.


Voorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Welzijnszorg droomt van een wereld zonder armoede en sociale uitsluiting.

Solidariteit is hiervoor de sleutel.

De weg is lastig en lang, maar elke stap vooruit, hoe klein ook, is een stap in de goede richting.
Een stap waarop we verder kunnen bouwen. We hebben uw hulp nodig!

• Armoede is een maatschappelijk probleem en geen probleem van individuen. Er is nood aan een benadering die het probleem bij de wortel aanpakt. Armoedebestrijding moet gaan om structurele aanpassingen, duurzame oplossingen en het blijven kiezen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.
• Mensen in armoede hebben recht op kansen om zichzelf te ontplooien. Ze willen hun talenten, mogelijkheden en dromen inzetten om een zinvolle invulling te geven aan hun leven.
• Daarom bestrijden wij armoede en uitsluiting in Vlaanderen en Brussel. Mensen die in armoede leven, moeten dagelijks vechten voor hun basisrechten. Welzijnszorg ijvert samen met hen voor hun rechtmatige plaats in onze samenleving.

Samen Tegen Armoede is een solidariteitscampagne van Welzijnszorg. We besteden uw gift zorgvuldig en zetten onze middelen zo efficiënt mogelijk in voor armoedebestrijding in eigen land. 90% van onze middelen komt van particulieren. Zo kunnen wij vrijuit spreken en altijd de kant van mensen in armoedesituaties kiezen.


WELZIJNSZORG
Aanbelangende thema’s

Sociale integratie / Solidariteit / Strijd tegen de armoede / Vrijwilligerswerk /

Adres :

Huidevettersstraat 165
1000 BRUSSEL
Tel. 0471 77 21 34
Email : info@welzijnszorg.be
Web : www.welzijnszorg.be/


Contacten :

Voorzitter : Marc JUSTAERT
Filantropie & Partnerschappen :Chris DE COCK
Contactpersoon : Koen TRAPPENIERS 
KBO nummer : 0416 426 839
Bank : BE21 0000 0000 0303

GBL/2022-0453