Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

WERELDSOLIDARITEIT


Logo Wereldsolidariteit


Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen.


Voorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES, OBJECTIEVEN

Uw steun gaat naar sociale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 
Zij vechten voor:


- een pensioen voor iedere oudere
- betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen
- degelijk onderwijs en werk voor alle jongeren
- een leefbaar loon en werk in veilige werkplaatsen voor alle arbeiders
- gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Bouw mee aan een wereld zonder armoede.
Steun Wereldsolidariteit.
Wereldsolidariteit Facebook®

Wereldsolidariteit sur Twitter®

WERELDSOLIDARITEIT
Aanbelangende thema’s

Internationale Solidariteit / Ontwikkelingssamenwerking / Solidariteit / Strijd tegen de armoede / Mensenrechten / Sociale economie / Verdediging van, bescherming van en hulp aan de vrouwen / Derde wereld /

Adres :

Haachtsesteenweg 579
1030 BRUSSEL
Tel. 02/246 36 79
Email : katrien.liebaut@wsm.be

Contacten :

Voorzitter : Alfons DE POTTER
Algemeen secretaris : Andre KIEKENS
Contactpersoon : Katrien LIEBAUT
KBO nummer : 0413 986 102Bank : BE41 9800 1404 3510