Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

WSM VZW-ASBL


Logo WSM vzw-asbl


Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen.


Voorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES EN OBJECTIEVEN

WSM, voorheen Wereldsolidariteit, werkt samen met bijna 100 organisaties in 23 landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en België: vakbonden, mutualiteiten, microkredietinstellingen, vrouwen-, jongeren- en ouderenorganisaties. Ze zijn de motor van verandering op het terrein. Verbonden in een wereldwijd netwerk bouwen zij aan waardig werk en sociale bescherming voor iedereen.
Met jouw gift vechten zij voor:

  • een leefbaar loon voor de stiksters van onze kledij in Bangladesh,
  • betaalbare medische zorgen voor boeren in Mali,
  • een opleiding tot bakker voor jongeren in Guatemala,
  • een veilige werkplek voor mijnwerkers in de Democratische Republiek Congo.


Bedankt!


WSM VZW-ASBL
Aanbelangende thema’s

Internationale Solidariteit / Ontwikkelingssamenwerking / Solidariteit / Strijd tegen de armoede / Mensenrechten / Sociale economie / Verdediging van, bescherming van en hulp aan de vrouwen / Derde wereld /

Adres :

Haachtsesteenweg 579
1030 BRUSSEL
Tel. 02/246 36 79
Email : katrien.liebaut@wsm.be
Web : www.wsm.be


Contacten :

Voorzitter : Alfons DE POTTER
Algemeen directeur : Bart VERSTRAETEN
Contactpersoon : Katrien LIEBAUT
KBO nummer : 0413 986 102
Bank : BE41 9800 1404 3510

GBL/2022-0476