Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

ZONNELIED VZW


Logo ZONNELIED VZW


Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen sinds 09/01/2015.


Voorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Zonnelied vzw is een door het VAPH vergunde zorgaanbieder met huizen in Vlaams-Brabant en Brussel. We ontvangen volwassen en jongvolwassen personen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen/emotionele stoornissen. We bieden zorg op maat, iedere cliënt heeft zijn eigen dag- en weekritme, met een gezonde afwisseling tussen inspanning en ontspanning. Zonnelied zoekt steeds naar een evenwicht tussen het groepsgebeuren en de individuele noden van elkeen. 

Help jij mee dromen van onze bewoners te realiseren?

 

 


ZONNELIED VZW
Aanbelangende thema’s

Mentaal gehandicapten / Personen met een handicap /

Adres :

Kloosterstraat 7
1761 BORCHTLOMBEEK
Tel. 053 64 64 30 Fax : 053 68 22 68
Email : info@zonnelied.be
Web : www.zonneliedvzw.be


Contacten :

Voorzitter : Renaat VAN DER STOCK
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Bert VAN DER STOCKT
Contactpersoon : Christophe VAN DEN NEST / Lothar VANDENBERGHE
KBO nummer : 420 607 638
Bank : BE79 7865 6640 7333

GBL_0580