Archive for admin

Amazone : Opendeurdag en tentoonstelling “Lichaam”

Amazone is bijzonder verheugd en trots u te kunnen aankondigen dat twee vriendinnen van Amazone, mevrouw Miet Smet en mevrouw Isabelle Durant, de handen in elkaar hebben geslagen en bij de Koning Boudewijnstichting het Fonds Vriendinnen van Amazone hebben opgericht. Met het Fonds financieren de stichtende vriendinnen de uitbouw van Art’mazone, dat wil vrouwelijke kunstenaars zichtbaar maken,  en Amazone 2.0.

Ook u kunt vriendin of vriend worden van Amazone. Vanaf een gift van 40 euro is uw donatie fiscaal aftrekbaar. De Koning Boudewijnstichting zorgt voor de administratieve afhandeling. Alle giften, legaten, subsidies of toelagen worden alleen gebruikt om de activiteiten van het Fonds Vriendinnen van Amazone te financieren. Giften worden aan de Koning Boudewijnstichting overgemaakt of overgeschreven op rekening bpost bank IBAN: BE10 0000 0000 0404 met de vermelding “017/0470/00066”.

Opendeurdag en tentoonstelling “Lichaam”

Op maandag 25 september tussen 17u en 21u organiseert Amazone haar opendeurdag. Die dag maakt u kennis met de projecten die door het Fonds de Vriendinnen van Amazone zullen gefinancierd worden. Ook de vernissage van de nieuwe tentoonstelling over het vrouwelijk lichaam zal dan plaatsvinden. Noteer alvast de datum in uw agenda!

Jaarlijkse Kampeerweekend van Hart voor jongeren VZW

HVJ VZW organiseert

 

Hart voor jongeren VZW organiseert zijn jaarlijkse Kampeerweekend voor jongeren met een beperking te Westende van 28 tem 30 juli 2017. Meer info hartvoorjongeren.be.”

 

Bond Zonder Naam : maandspreuk juli

Commentaar juli 2017

Zeg ja

Het lijkt gek om zomaar ja te zeggen.
Zeker in een wereld die ons leert grenzen stellen, leert nee zeggen.
Toch is ja zeggen het krachtigste dat er is.

Niet op élke vraag van buitenaf.
Dat zou ons stuurloos maken.
Wel een volmondig JA op alles wat jij voelt.

Ja bij liefde.
Ja bij angst.
Ja bij pijn.
Een moeilijke oefening.
Maar de moeite waard om te proberen.

Omdat in jouw JA een diep vertrouwen schuilt.
Een warm geloof in je eigen stem.
Een zachte steen diep vanbinnen, een stukje dat alleen van jou is.
Iets waar jij rust vindt.

Zeg ja tegen dit leven dat jou omarmt.
Zeg ja.

Contactclowns Talking Stick: KBC Solidariteitsactie 2017

Goed nieuws! Contactclowns Talking Stick is geselecteerd voor de KBC Solidariteitsactie 2017 op KumulAid. Het platform KumulAid verbindt goede doelen, bedrijven en individuele schenkers met elkaar.
De campagne gaat in op 26 juni en loopt drie maanden, dus tot 26 september.

Hoe gaat dit in zijn werk? De website van KumulAid stelt verschillende goede doelen voor. KBC verbindt zich ertoe om bij de geselecteerde goede doelen elke individuele gift te verdubbelen. Dit betekent dat als jij of iemand anders €5 aan Contactclowns Talking Stick schenkt, KBC hetzelfde doet op voorwaarde dat jij de gift op sociale media deelt.
Meer informatie vind je hier: https://www.kumulaid.com/nl_BE/what

Wil jij doneren aan Contactclowns Talking Stick?
Dan kun je hier terecht: https://www.kumulaid.com/nl_BE/campaign/21

Het is dus belangrijk dat wie kan, zijn of haar gift op sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn …) deelt. Alleen dan verdubbelt KBC de gift.
Je kan je donatie delen na de betaling door te klikken op het gewenste medium ‘dank je voor je donatie aan X. Deel nu je donatie, dan verdubbelt KBC je gift’. Het kan via Facebook, Twitter en/of LinkedIn. Na je gift ontvang je ook nog een bedankingsmail van KBC & Kumul Aid. Ook daar kun je nog eens kiezen om je gift te delen via sociale media.

Wat kan Contactclowns Talking Stick dankzij je steun verwezenlijken?
Onze bezoeken goedkoop aanbieden aan zorgvoorzieningen voor mensen met dementie of verstandelijke beperkingen én betaalbare vormingen inrichten zodat vrijwilligers hun contactmogelijkheden ontwikkelen en blijvend uitbouwen.

Alvast bedankt!

Ria Bollens
Coördinator
Contactclowns Talking Stick v.z.w.
GSM + 32. 473. 71.69.37 • www.contactclowns.be

DE ZACHTE KRACHT VAN HUMOR

Koffiehuis De Hoop : 2 jaar !

Bond zonder Naam spreuk juni

Commentaar juni 2017

 

Waar sta jij voor op?

 

De wereld staat in brand.

 

Veraf.

Gifgasaanvallen.

Aangespoelde gelukszoekers.

Oorlogen zonder einde.

 

Dichtbij.

Stijgende armoede.

Minder tolerantie.

Amper zachtheid.

 

De wereld staat in brand.

Veraf & dichtbij.

 

Wat beweegt jou?

Sta je op?

Reik je een hand?

Steek je je nek uit?

 

Waar sta jij voor op?

 

Wat doe jij als iemand dichtbij of veraf roept?

 

Wereldprimeur in het MS-onderzoek: dendritische celtherapie voor MS-patiënten

Persbericht voor onmiddellijke verspreiding (MS DAY 31/05/2017)

Charcot Stichting / UZA

 

Wereldprimeur in het MS-onderzoek: dendritische celtherapie voor MS-patiënten

 

Het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (CCRG) en de Dienst Neurologie van het UZA staan, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en gesteund door de Charcot Stichting in het fundamenteel voorbereidende onderzoek, in de startblokken om een nieuw type celtherapie in een eerste klinische studie, gefinancierd door het IWT, uit te testen.

 

Eén van de nieuwste en meest veelbelovende behandelmethodes binnen de gezondheidszorg is ‘celtherapie’, d.w.z. het gebruik van cellen van de patiënt zelf als medicijn. De cellen die worden toegediend zijn dendritische cellen, een gespecialiseerde populatie van witte bloedcellen die functioneert als de aan- en uitzetknop van het afweersysteem. Deze medicinale celproducten grijpen op een doelgerichte manier in op de onderliggende ziekteprocessen van de aandoening. Voor auto-immuunziekten zoals MS kan celtherapie een echte doorbraak betekenen in de behandeling. “, onderzoeksprofessor en laureaat 2017 van het Charcot Fonds Nathalie Cools. Deze klinische studie is een veiligheidsstudie die onderzoekt of er geen nevenwerkingen verbonden zijn aan het toedienen van cellen. Dat is een eerste cruciale stap in het uitwerken van een echte behandeling voor MS-patiënten. Voor uitvoering van de klinische studie ontvingen de onderzoekers een IWT-TBM project. Tot nog toe is er geen inmenging vanuit de industrie voor dit type onderzoek. Het fundamentele onderzoek dat tot deze doorbraak heeft geleid werd gefinancierd door de Charcot Stichting die reeds 30 jaar op de barricade staat voor het MS-onderzoek in België. Prof. Sindic, voorzitter van de Charcot Stichting: “Deze stap in het onderzoek bevestigt het uitstekende en innoverende werk dat onze onderzoekers in België leveren en bevestigt de rol die immunotherapie zal spelen naar de toekomst”.

 

In het kader van de wereld MS-Dag liep Nathalie Cools samen met andere onderzoekers en sympathisanten de 20 kilometer van Brussel ten voordele van de Charcot Stichting en het MS-onderzoek. Meer info op www.charcot-stichting.org over het onderzoek en de link naar de online steunpagina.

 

Multiple sclerose (MS) is, na trauma, dé meest frequente aandoening van het zenuwstelsel bij jonge volwassenen (tussen 20 en 50 jaar). In België lijden naar schatting minstens 12.000 patiënten aan MS. Elk jaar opnieuw wordt in België de aandoening bij 450 nieuwe patiënten vastgesteld. Doordat het eigen afweersysteem van de patiënt de zenuwbanen aantast, kunnen bepaalde signalen in het zenuwstelsel niet goed verwerkt worden. Vaak resulteert dit in een progressief toenemende mate van invaliditeit.

 


Meer over het onderzoek

 

Het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (prof. Zwi Berneman en prof. Nathalie Cools) in samenwerking met de Dienst Neurologie (dr. Barbara Willekens en prof. Patrick Cras) hebben de laatste jaren onderzoek verricht naar cellulaire mechanismen die aan de basis liggen van het ziekteproces van MS. Via onderzoek dat werd uitgevoerd onder leiding van prof. Nathalie Cools kon aangetoond worden dat een bepaalde subset immuuncellen, zogenaamde dendritische cellen,  zich in een overgeprikkelde toestand bevinden in vergelijking met gelijkaardige cellen van gezonde controles. Dendritische cellen zijn een gespecialiseerde populatie van witte bloedcellen die functioneert als de aan- en uitzetknop van het afweersysteem. Men zou kunnen zeggen dat uit het onderzoek blijkt dat in MS deze cellen altijd ‘aan’ staan. Hierdoor zijn ze meer ontstekingsbevorderend en geactiveerd waardoor ze een cascade van processen in gang zetten, die uiteindelijk resulteert in de beschadiging van het lichaamseigen myeline. Daarom richtten de onderzoekers zich op de overgeprikkelde dendritische cellen in MS en stelden een proces op punt om deze cellen in het laboratorium te behandelen met hoge dosissen vitamine D waardoor afweerreacties worden bijgestuurd.

 

Meer informatie en contactgegevens:

 

 

FONDATION CHARCOT STICHTING

Fondation d’utilité publique – Stichting van openbaar nut

Communicatie: Ann Van Roy

tel : +32 (0)2 426 49 30

GSM :  +32 (0)465 28 36 60

fax : + 32 (0)2 426 00 70

e-mail : ann.vanroy@fondation-charcot.org

www.charcot-stichting.org

 

 

Nathalie.Cools@uza.be

www.uza.be

Communicatie: Evita Bonné

tel : + 32 3 821 34 40

GSM : +32 486 62 18 75

Mega Salsa Night de Caluna World op zaterdag 17 juni 2017

 

vzw CALUNA zorgt dagdagelijks voor kinderen in kansarmoede met deze vier pijlers :

voedsel, water, onderwijs en medische bijstand.

 

Dagelijks krijgen 300 kinderen een volwaardige maaltijd in Ghana, Indië en Senegal !

Water dank zij waterputten of  aanvoer van zuiver drinkwater.

Onderwijs : de dovenschool in Senegal ea kleine projecten

Medische bijstand : door kleine ingrepen die van levensbelang zijn,

door de bouw van 2500 m2 oncologie pediatrie in Senegal.

 

Om dit allemaal mogelijk te maken organiseren we volgend evenement.

Het is dank zij uw steun dat we in staat zijn om zovele bijzondere kinderen

een stukje hoop te geven voor hun  toekomst.

 

www.caluna-world.com

„G I F T „ op   BE62 6451 2477 3761

Teken net als topwielrenner Philippe Gilbert de petitie van Wereldsolidariteit voor ‘Cleane Kleren’.

De kans is groot dat uw sporttruitje in onmenselijke omstandigheden is gemaakt.

Help kledingarbeidsters aan een leefbaar loon en een veilige werkplaats.

Teken net als topwielrenner Philippe Gilbert de petitie van Wereldsolidariteit voor ‘Cleane Kleren’.

Zo trekken we sportmerken samen over de streep om schone kleren te produceren.

https://www.cleanekleren.be/

Manneken Pis plast melk voor Afrika op 1 juni, Wereldmelkdag

Op donderdag 1 juni zal Manneken Pis in de kleren kruipen van een Afrikaanse herder en de hele dag melk plassen. Met deze actie op Wereldmelkdag wil de Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen aandacht vragen voor Afrika. Melk zorgt er dagelijks voor voedsel en inkomsten.

 

In Afrika speelt melk een essentiële rol in de strijd tegen honger, ondervoeding en armoede. Meer dan een miljard mensen in ontwikkelingslanden leeft van de veeteelt. Dieren zoals koeien en geiten zorgen er voor melk, mest en een inkomen.

 

Minder dan 1 liter melk per dag

Terwijl een Belgische koe gemiddeld 25 tot 35 liter melk per dag produceert, geeft een Afrikaanse koe in het beste geval 2 tot 3 liter. De helft van het jaar produceren ze zelfs minder dan één liter door een tekort aan water, gras en dierengezondheidszorg. De laatste drie maanden van het droogseizoen gaat alle melk naar de kalveren en schiet er niets meer over voor de familie.

 

Dierenartsen Zonder Grenzen verbetert het hele jaar door de gezondheid en voeding van Afrikaanse kuddes. Zo kunnen de koeien ook in het droogseizoen 2 tot 3 liter melk produceren en is er genoeg voor iedereen. Een deel van de melk drinken de families zelf op, het andere deel verkopen ze op de lokale markt.

 

Wereldmelkdag werd in 2001 in het leven geroepen door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

 

— EINDE PERSBERICHT —

 

Programma

 

  • 9u-17u, Manneken Pis (hoek Stoofstraat-Eikstraat, 1000 Brussel): Manneken Pis is gekleed als Afrikaanse veehouder (als Peul, uit Niger) en plast melk
  • 9u-14u, Manneken Pis: voorbijgangers kunnen meer informatie krijgen aan de stand van Dierenartsen Zonder Grenzen en gratis (h)eerlijke melk proeven van Fairebel, het merk van de Belgische boerencoöperatieve Faircoop.

 

Meer informatie?

Josti Gadeyne, persverantwoordelijke – 0486 92 45 29, 02 240 49 55 – j.gadeyne@vsf-belgium.org (zal de dag zelf ook aanwezig zijn bij Manneken Pis van 9u tot 14u)

Hier kan u een achtergronddossier met meer informatie downloaden

www.dierenartsenzondergrenzen.be

 

Over Dierenartsen Zonder Grenzen

Dierenartsen Zonder Grenzen is een Belgische ngo die in afgelegen Afrikaanse streken strijdt tegen honger en armoede door de veeteelt te verbeteren. Onder andere door de dierengezondheidszorg te verbeteren, lokale veeboeren op te leiden, voorraden veevoeder op te slaan en de toegang tot markten, water en grasland te verbeteren. Dierenartsen Zonder Grenzen heeft projecten in Niger, Mali, Burkina Faso, Rwanda, DR Congo, Burundi, Oeganda en Tanzania. Veeteelt is van levensbelang voor de bevolking van deze landen. Wanneer de dieren gezond zijn, zijn de mensen dat ook!

 

Rekeningnummer

BE73 7326 1900 6460 (BIC: CREGBEBB)

 

Dierenartsen Zonder Grenzen – Vétérinaires Sans Frontières Belgium
Avenue Paul Deschanellaan 36-38, 1030 Brussels
T +32 (0)2 240 49 55, +32 (0)2 539 09 89 F +32 (0)2 539 34 90
www.dierenartsenzondergrenzen.be – www.veterinairessansfrontieres.be

Make an online donation