Wettelijke bepalingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Wettelijke vermeldingen

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, bekend als LCEN, worden de gebruikers van de site giften-legaten.be onder de aandacht gebracht van juridische kennisgevingen.

De verbinding en navigatie op de site don-legs.lu door de gebruiker impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze juridische kennisgevingen.

Deze zijn beschikbaar op de site onder het kopje “Juridische kennisgeving”.

ARTIKEL 1: De uitgever

De editie van de site giften-legaten.be wordt verzorgd door Société SARL France Multimedia Edition kapitaal van 8000 euro, geregistreerd bij de RCS PERPIGNAN onder het nummer 487 601 0064 waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 70 avenue Alfred Kastler CS 90014 66028 PERPIGNAN CEDEX, telefoonnummer 04 68 66 94 75, e-mailadres: francedit@francedit.com.

BTW nummer: FR31399003169

De directeur van de publicatie is de heer Stéphane DACHEZ

ARTIKEL 2: De gastheer

De gastheer van de site giften-legaten.be is de OVH Company, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, met het telefoonnummer: +33 (0) 9 72 10 10 07

ARTIKEL 3: Toegang tot de site

De site is toegankelijk vanaf elke locatie, 7/7, 24/24 behalve in geval van overmacht, geplande of ongeplande onderbreking en kan het gevolg zijn van een technische storing of een behoefte aan onderhoud.

In geval van wijziging, onderbreking of opschorting van de diensten kan de site giften-legaten.be niet verantwoordelijk worden gesteld.

ARTIKEL 4: Gegevensverzameling

De site verzekert de Gebruiker van een verzameling en behandeling van persoonlijke informatie met betrekking tot privacy in overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden.

Onder de Data Protection Act van 6 januari 1978 heeft de Gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering en verzet tegen persoonlijke gegevens. De Gebruiker oefent dit recht per e-mail uit naar: francedit@francedit.com

ARTIKEL 5: Cookies

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een of meer cookies in zijn browser worden geïnstalleerd.

Een cookie is een element dat de gebruiker niet identificeert, maar wordt gebruikt om informatie met betrekking tot de navigatie ervan op de website vast te leggen. De Gebruiker kan deze cookie deactiveren via de parameters die in zijn browsersoftware verschijnen.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

ARTIKEL 6: Intellectuele eigendom

Elk gebruik, reproductie, distributie, commercialisatie, wijziging van de gehele of gedeeltelijke site giften-legaten.be, zonder toestemming van de uitgever, is verboden en kan leiden tot acties en gerechtelijke procedures zoals met name voorzien in de Code of Intellectual Property en het burgerlijk wetboek.

Het doel van deze gids is om u te helpen meer kennis te maken met kleine en grote instellingen die op veel gebieden werken, allemaal even nuttig als divers. Deze map, die niet volledig is, geeft u een breed overzicht van hun onmisbare rol. Voor elk weet u wat hun acties en doelstellingen zijn, gecoördineerd met de naam van de persoon om contact op te nemen voor meer informatie over het gebruik van uw geschenken, donaties of legaten.