Duo-legaten – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Duo-legaten

Heb jij een duolegaat ten voordele van een goed doel ?

WAT IS EEN DUOLEGAAT?

Het duolegaat is een techniek die is opgenomen in een testament waarbij je meerdere begunstigden (bijvoorbeeld
een goed doel en een vriend) aanduidt die elk een legaat ontvangen. Het wordt vooral benut door mensen die enkel
verre familie hebben of mensen die hun nalatenschap willen nalaten aan een vriend. Werken met een duolegaat kan in deze situaties fiscaal interessant zijn.

Met een duolegaat laat je (een deel van) je vermogen na aan een goed doel op voorwaarde dat dit goede doel een nettobedrag of een deel van de nalatenschap, vrij van erfbelasting, uitkeert aan een ver familielid of een vriend. In de praktijk zal het verre familielid of de vriend “netto” meer van de erfenis overhouden dan wanneer hij rechtstreeks van jou zou erven. Ook het goede doel houdt er aan over.

WAT ZAL ER IN DE TOEKOMST WIJZIGEN?

Voor overlijdens vanaf 1 juli 2021 wordt het fiscaal
voordeel van duolegaten afgeschaft. Dat betekent dat er
vanaf dan ook voor oude testamenten met een duolegaat
geen fiscaal voordeel meer zal zijn!

Als je na 1 juli 2021 overlijdt.…

IK HEB EEN DUOLEGAAT OF IK WAS VAN PLAN OM ER ÉÉN OP TE STELLEN.
WAT NU ?

Nu nog snel een duolegaat opstellen, heeft geen zin…
De nieuwe regels gelden voor alle mensen die in Vlaanderen wonen en na 30 juni 2021 overlijden. Ongeacht
de datum waarop je je testament hebt opgemaakt.
Om zeker te zijn dat je regeling beant- woordt aan je wensen, laat je best vóór 1 juli 2021 je testament aanpassen! Naargelang je wensen en je persoonlijke situatie zal de notaris met jou bekijken wat de beste oplossing is en een nieuwe regeling uitwerken.

WAT ALS IK MIJN DUOLEGAAT NIET AANPAS?

Laat je je testament (waarin een duolegaat is opgenomen) ongewijzigd, dan is de kans groot dat het goede doel meer
erfbelasting moet betalen dan de waarde die het ontvangt.
In dat geval zal het aangeduide goede doel het legaat logischerwijze verwerpen. Het testament zal dus niet kunnen
worden uitgevoerd. Je erfenis komt aan je wettelijke erfgenamen toe of, bij gebrek aan erfgena- men, de staat.

WAT KAN JE DAN WEL DOEN?

Nieuwe maatregelen die gelden voor legaten en schenkingen in Vlaanderen vanaf 1 juli 2021