Het duolegaat – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Het duolegaat

WENST U EEN GOED DOEL TE STEUNEN?
VIA EEN DUOLEGAAT?

U heeft uw besluit genomen: u heeft nagedacht over uw nalatenschap en u wilt een goed doel steunen.
Maar hoe doe je dat? Wat is de meest voordelige techniek? Moet ik een speciale vermelding maken in
mijn testament?


Helaas is niet alles mogelijk om te beslissen wat er met uw nalatenschap gebeurt als u overlijdt…
Als u overlijdt met achterlating van een echtgenoot of (klein)kinderen, reserveert de wet een deel van
uw nalatenschap voor hen. In dit geval hebt u geen volledige vrijheid; u moet met deze «reserve» rekening
houden bij de planning van uw nalatenschap. De rest, het zogenaamde «beschikbare deel», is het deel dat u
naar eigen goeddunken kunt verdelen.

Als u nu al weet dat u bij uw overlijden geen erfgenamen zult nalaten, kunt u nu al besluiten uw nalatenschap aan een goed doel na te laten. Er zijn verschillende opties voor u beschikbaar:
• met een universeel legaat kunt u uw gehele vermogen nalaten aan één of meer personen of
organisaties;
• met een universeel legaat kunt u een deel of een percentage van uw nalatenschap nalaten aan een of
meer personen of organisaties
• en het specifieke legaat bestaat in het nalaten van een of meer goederen, zoals een som geld of een
gebouw.

Wat is een duo-legaat?

U heeft geen naaste erfgenamen en u wenst uw nalatenschap of een deel ervan na te laten aan neven
of vrienden? Het duo-legaat maakt het mogelijk de successierechten te verminderen, die normaal zeer
hoog zijn in dit soort situaties. In dit geval laat u uw vermogen na aan een vereniging of stichting, die tegen
een laag tarief aan successierechten is onderworpen en verantwoordelijk is voor de betaling van de successierechten. Naast het belastingvoordeel doet u ook een goede daad dankzij het duo-legaat.

Laten we een concreet voorbeeld nemen:

Jean woont in Wallonië. Hij heeft geen kinderen, maar hij heeft een bedrag van 175.000 euro dat hij wil
verdelen onder zijn neef Diego en een vereniging die hem nouw aan het hart ligt.

Jean kan dan een gezamenlijk legaat maken door de vereniging als «universele legataris» te benoemen,
die dan het bedrag geeft dat u aan Diego wilt geven (bijvoorbeeld € 95.000).

Dit is een interessante techniek, aangezien een klassiek legaat van €175.000 aan Diego bijna €81.875 aan successierechten zou hebben opgeleverd…

5 tips voor een succesvolle duo-erfenis

 1. Aarzel niet om de hulp in te roepen van een professional, zoals een notaris.
 2. Vermeld in uw testament de naam en de juiste rechtsvorm van de organisatie die u wenst te
  steunen.
 3. Vermeld ook precies wat u wilt nalaten. Het is raadzaam percentages van uw vermogen aan te
  geven in plaats van exacte bedragen, aangezien de exacte samenstelling van uw vermogen anders
  kan zijn op de dag van uw overlijden.
 4. Wees u ervan bewust dat een organisatie kan hebben opgehouden te bestaan tegen de tijd dat
  u overlijdt. Neem daarom een plan B op in uw testament.
 5. Bent u bang dat uw vermogen zal veranderen en dat het niet langer de moeite waard zal zijn
  om deze techniek te gebruiken? U kunt te allen tijde contact opnemen met een notaris om uw
  testament te wijzigen.

  Woont u aan de rand van Brussel of aan de kust?
  Pas op voor de wijzigingen in het duo-legaat !


  In Vlaanderen heeft het duo-legaat sinds 1 juli 2021 zijn fiscale aantrekkingskracht verloren. De erfgenamen
  genieten bij overlijden geen belastingvoordelen meer van het duo-legaat. Het is nu echter mogelijk om in
  uw testament een deel van uw erfenis aan een vriend na te laten tot een bedrag van 15 000 euro tegen
  het lagere tarief van 3% (in plaats van 25%). Op die manier spaart uw vriend maximaal 3.300 euro.

  Bovendien zal het ook fiscaal zeer interessant zijn om uw vermogen aan een goed doel na te laten,
  aangezien het tarief van de successierechten tot 0% zal worden verlaagd.

LAAT JE TESTAMENT CHECKEN DOOR JE NOTARIS !

Wie een goed doel in zijn testament heeft opgenomen via de techniek van een duolegaat,
doet er goed aan dit document te laten controleren door een notaris. Vanaf 1 juli 2021 veranderen de
regels voor legaten aan goede doelen drastisch in Vlaanderen. Daardoor krijgt je testament mogelijk
niet de beoogde uitwerking. Een nieuw testamentdringt zich dan op.


Misschien heb je een goed doel in je testament opgenomen? Dan is er goed nieuws. Weldra zijn goede
doelen geen erfbelasting meer verschuldigd op de sommen die ze via een testament krijgen.

Helaas kan je nobele wens om je vermogen na te laten aan een goed doel wel eens anders uitpakken.
Althans als je, naast het goede doel, ook een belangrijk deel van je vermogen nalaat aan een ander
persoon die je in je testament hebt opgenomen via een duolegaat.

Wens je dit te vermijden, dan neem je best contact op met een notaris. Zo kan je met hem bespreken of
je een nieuw testament moet opmaken en hoe je je wensen dan best formuleert.

Een testament is een hoogstpersoonlijk document.
Wat je wenst na te laten en aan wie, kan je in alle discretie met de notaris bespreken. De notaris is
gebonden aan het beroepsgeheim en mag daarover alleen spreken met de persoon die een testament
opmaakt (de testator), nooit met andere personen.
Zolang de testator leeft, mag de notaris ook niet aan anderen meedelen of er een testament is.