De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk opgericht door
verschillende organisaties die beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking, op 6 juni 1996. Deze hebben een
gezamenlijke Ethische Code en een Intern Reglement aangenomen.
De Vereniging stelt alles in het werk om de vrijgevigheid van het grote publiek aan te moedigen, en tegelijkertijd
een ethische en duurzame aanpak op het gebied van fondsenwerving te garanderen. Op die manier maakt zij het
mogelijk een klimaat te behouden en te verdedigen dat gunstig is voor Belgische verenigingen en stichtingen die aan
fondsenwerving doen.

■ 11.11.11 – KOEPEL VAN DE VLAAMSE NOORD-ZUIDBEWEGING
■ ACDA – ACTION ET COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DANS LES ANDES (PÉROU)
■ ACTION VIVRE ENSEMBLE
■ ADRA (BE)
■ ADVOCATEN ZONDER GRENZEN/AVOCATS SANS FRONTIÈRES
■ AIC SOLIDARITÉ
■ ALZHEIMER BELGIQUE
■ ALZHEIMER LIGA VLAANDEREN
■ AMICALE LIÉGOISE DES HANDICAPÉS
■ AMIS D’ACCOMPAGNER (LES-)
■ AMIS DE LA PETITE MAISON (LES-)
■ AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE
■ ANADE (BE)
■ ARC-EN-CIEL
■ ARTSEN ZONDER GRENZEN/MÉDECINS SANS FRONTIÈRES
■ ARTSEN ZONDER VAKANTIE/MÉDECINS SANS VACANCES
■ ASMAE
■ ASSOCIATION BELGE DE L’ORDRE DE MALTE
■ ATD VIERDE WERELD/ATD QUART MONDE
■ AUTISM EUROPE
■ AUTO-DÉVELOPPEMENT AFRIQUE
■ AUTRE TERRE
■ BEDNET
■ BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA/LIGUE CARDIOLOGIQUE BELGE
■ BIG AGAINST BREAST CANCER
■ BLAUWE KRUIS BRUGGE (HET-)
■ BROEDERLIJK DELEN
■ BRS
■ CARE STICHTING (CHIREC)
■ CARITAS INTERNATIONAL
■ CAVARIA
■ CHILD FOCUS
■ CNCD-11.11.11
■ CODÉART
■ COMITÉ DE SOUTIEN DE CLAIRVAL
■ COMPAGNONS DÉPANNEURS
■ CONTINUING CARE
■ CONVIVIUM (CONVIVIAL)
■ CREDAL
■ CUNINA
■ DAMIAANACTIE/ACTION DAMIEN
■ DBA – DÉFI BELGIQUE AFRIQUE
■ DE LOVIE
■ DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN/VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES
■ DOKTERS VAN DE WERELD/MÉDECINS DU MONDE
■ DOMINIEK SAVIO
■ DOMUS
■ ECOLES DE BROUSSE AU SÉNÉGAL
■ ENFANTS DE LA PAIX
■ ENTRAIDE ET FRATERNITÉ
■ EQLA
■ EQUIPES D’ENTRAIDE
■ EU CAN AID!
■ EVA
■ FAIRFIN
■ FÉDÉRATION DES RESTOS DU COEUR DE BELGIQUE (LA-)
■ FEDERATIE/FÉDÉRATION FROIDURE
■ FIAN BELGIUM
■ FONDATION MICHEL CREMER
■ FONDATION SAINT-LUC
■ FONDS VOOR HARTCHIRURGIE/FONDS POUR LA CHIRURGIE CARDIAQUE
■ FONDS VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (FOS)
■ FRACARITA BELGIUM
■ GREENPEACE BELGIUM
■ GRIP
■ HI – HUMANITY & INCLUSION
■ KETEN VAN HOOP/ CHAINE DE L’ESPOIR
■ KINDEREN DERDE WERELD/ENFANCE TIERS MONDE
■ KIYO
■ KOCK DE HOGE KOUTER
■ LA LUMIÈRE
■ LA VAGUE
■ L’ILOT
■ LIGUE ALZHEIMER
■ LIGUE BELGE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES – COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
■ LIGUE DES DROITS HUMAINS (LA-)
■ LICHT VOOR DE WERELD / LUMIÈRE POUR LE MONDE
■ LUCIA
■ MAKE-A-WISH BELGIUMVLAANDEREN
■ MAURICETTE
■ MEKONG PLUS
■ MEMISA
■ MONDE SELON LES FEMMES (LE-)
■ MULTIPLE SCLEROSE LIGA (MS-LIGA) VLAANDEREN
■ NATAGORA
■ NATIONALE BELGISCHE MULTIPLE SCLEROSE LIGA
■ NATUURPUNT
■ NOTRE ABRI – POUR LES TOUT-PETITS
■ OEUVRES DU SOIR (LES-)
■ OEUVRES SOCIALES ET EDUCATIVES DES JÉSUITES AU TIERS MONDE (OSEJTM)
■ OSCARE
■ OXFAM SOLIDARITEIT/SOLIDARITÉ
■ PLAN INTERNATIONAL (BE)
■ PLEEGZORG VLAANDEREN
■ PROMA
■ PROTESTANTSE SOLIDARITEIT/ SOLIDARITÉ PROTESTANTE
■ QUINOA
■ RIKOLTO (BE)
■ RODE KRUIS VLAANDEREN
■ ROTARY CLUBS FOR DEVELOPMENT
■ SAMUSOCIAL.BRUSSELS
■ SENSOA
■ SOLIDAGRO
■ SOLIDARITÉ SOCIALISTE
■ SOLIDARITEIT HUISVESTING / SOLIDARITÉ LOGEMENT
■ SOS FAIM
■ SOS KINDERDORPEN BELGIË / SOS VILLAGES D’ENFANTS BELGIQUE
■ SPULLENHULP / PETITS RIENS (LES-)
■ STICHTING BRANDWONDEN / FONDATION DES BRÛLÉS
■ STICHTING EDITH DEVRIENDT
■ STICHTING SINT-JAN / FONDATION SAINT-JEAN
■ STICHTING TEGEN KANKER / FONDATION CONTRE LE CANCER
■ STRAATVERPLEGERS / INFIRMIERS DE RUE
■ TL
■ TRIAS
■ UNICEF (BE)
■ UNITED FUND FOR BELGIUM
■ VIA DON BOSCO
■ VIVA SALUD
■ VLAAMSE VERENIGING AUTISME (VVA)
■ VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN
■ WAPA INTERNATIONAL
■ WELZIJNSZORG
■ WSM
■ WWF (BE)

AERF asbl : rue Botanique 75 – 1210 BRUXELLES – info@vef-aerf.be .• Tél: +32 2 225 43 29

Meer informatie : www.vef-aerf.be