Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

ÇAVARIA VZW

Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.
Adres :

Kammerstraat 22
9000 GENT
Tel. 09 223 69 29
Email : steun@cavaria.be
Web : www.cavaria.be


Contacten :

Voorzitter : Rik BECKERS en Ellen SLEEUWAERT
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Olivier DESCHODT
Algemeen coördinator : Yves AERTS
KBO nummer : 0415 652 423
Bank : BE84 0682 1326 7459Aanbelangende thema’s
Luisteren via de telefoon / Opleiding en onderwijs / Mensenrechten / Solidariteit /


Voorstelling Actualiteiten Foto's Video's

ACTIES EN OBJECTIEVEN


Çavaria zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi, transgender en intersekse personen (LGBTI+ personen). De voorbije 40 jaar verhoogde de aanvaarding en werden hun rechten versterkt. Toch is het welzijn van LGBTI+ personen die trend niet gevolgd.
In het dagelijkse leven worden LGBTI+ personen vaak geconfronteerd met negatieve ervaringen. Çavaria bouwt aan een solidaire en inclusieve samenleving met een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en seksekenmerken.
Çavaria is een beweging, een belangenorganisatie en een expertisecentrum.GBL/2023-0417