Thematische lijst – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Opleiding en onderwijs

30 Gevonden verenigingen - ThemaDoor het steunen van de Brailleliga, Stichting voor de blinden erkend als Stichting van openbaar nut, helpt u: Blinde en slechtziende personen Actief over het gehele land biedt de Brailleliga een gratis dienstverlening aan meer dan 16.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.Stichting Brandwonden, opgericht in 1986 en erkend als Stichting van Openbaar Nut, speelt een belangrijke rol voor brandwondenslachtoffers, volwassenen en kinderen.Proma vzw ondersteunt kleinschalige vormings- en opleidingsprojecten in Azië, Afrika en Latijns-Amerika en richt zich vooral op kinderen. • Toegang tot onderwijs verhogen.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.De nazorg van brandwonden is vaak heel intensief, bijzonder duur, en vereist de meest deskundige aandacht. Daarom biedt Oscare in haar ambulant medisch behandelcentrum multidisciplinaire nazorg aan brandwondenslachtoffers via een gespecialiseerd medisch team bestaande uit artsen, kinesitherapeuten, psychologen, en andere paramedici (o.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.Çavaria zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi, transgender en intersekse personen (LGBTI+ personen). De voorbije 40 jaar verhoogde de aanvaarding en werden hun rechten versterkt.Alzheimer Belgique is de vereniging die mensen met Alzheimer, of een verwante ziekte, hun familie en verzorgers informeert, ondersteunt en begeleidt. Het doel van de vereniging:  Zieke mensen en hun verzorgers helpen om het juiste kader te vinden, ongeacht hun leefomgeving en in elk stadium van de ziekte.Wie we zijn Davidsfonds is een Vlaamse sociaal-culturele netwerkorganisatie die lokaal verankerd is en die vanuit een christelijke inspiratie op een dynamische en inclusieve manier mensen verbindt door samen cultuur te beleven en ervan te genieten.1 op 10 personen heeft diabetes. 1 op 3 weet niet dat hij of zij diabetes heeft. Hoog tijd om diabetes bespreekbaar te maken en een halt toe te roepen. Want diabetes is een chronische aandoening die te veel mensen treft en een grote impact heeft.De Stichting voor Toekomstige Generaties stimuleert en begeleidt burgers en filantropen om, met het oog op de toekomstige generaties, de huidige wereld "in 360°" te denken, hiernaar te handelen en dit te financieren.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.Vrij onderzoek voor een betere wereld Vrijheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid: dat zijn de humanistische waarden van de Vrije Universiteit Brussel. Een beginsel van vrij onderzoek waarin zelfreflectie, een kritische houding en een open, creatieve geest rond wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken centraal staan.LAB Sint-Niklaas is een ambitieus onderwijsproject dat elk kind inspireert om te leren. Leerlingen worden gemotiveerd, veerkrachtig en ondernemend, toekomstklaar .Dankzij uw steun kan de Hogere Zeevaartschool Antwerpen blijven investeren in kwaliteitsvol onderwijs, baanbrekend onderzoek en haar unieke patrimonium. De HZS doet hiervoor een beroep op de loyaliteit van haar alumni, bedrijven en iedereen die het maritiem onderwijs een warm hart toedraagt.Erfgoed raakt ons allen. Het KIK is de federale instelling die zorg draagt voor het Belgisch erfgoed: kunst, gebouwen en betekenisvolle objecten uit ons verleden.Kunst en cultuur, oudheden en archeologische vondsten, voorwerpen van over heel de wereld, sierobjecten en muziekinstrumenten. Samen meer dan 350.000 nummers, bewaard en tentoongesteld in historische gebouwen.Het Vlaamse Kruis staat symbool voor kwaliteitsvolle eerstehulpverlening. Onze gedreven vrijwilligers zijn het kloppend hart van onze sociaal-culturele organisatie.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.Sinds 1937 heeft Spullenhulp als missie om mensen die het moeilijk hebben te begeleiden, zodat ze opnieuw een plaats vinden in de maatschappij. Onze activiteiten steunen op 3 pijlers: 1.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.KU Leuven gelooft in de toekomst. Wij denken niet alleen aan nu, maar net ook aan later. Meer dan 8 000 onderzoekers en professoren buigen zich nieuwsgierig over de grote vraagstukken van onze tijd.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.De Zonnegloed in een notendop Een sanctuary is geen dierentuin. Zijn onze dieren dan geen inheemse en uitheemse wilde dieren? Zeker wel! Maar wat onze dieren onderscheidt is dat ze op de een of andere manier zonder thuis kwamen te zitten: Sommigen werden in beslag genomen, omdat ze mishandeld werden.De armoede via onderwijs duurzaam uit de wereld terugdringen door gelijke kansen centraal te stellen. Middelbaar onderwijs en een beroepsopleiding geven aan kinderen in extreme armoede om hen een nieuwe start te geven in het leven.UNICEF werkt in 190 landen en gebieden, soms op de meest onherbergzame plaatsen ter wereld om kinderen in kwetsbare situaties te bereiken, om hun leven te redden en hun rechten te verdedigen.