Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

DE ZONNEGLOED VZW WILD ANIMAL SANCTUARY


Logo De Zonnegloed vzw wild animal sanctuaryVoorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Ter bescherming van de meest kwetsbare wilde dieren.

De Zonnegloed is de eerste en enige wild animal sanctuary in België.

Een gespecialiseerd toevluchtsoord waar mishandelde wilde dieren in nood definitief terecht kunnen.

De Zonnegloed is een Europees erkend dieropvangcentrum - sanctuary. Het is een centrum dat wilde in- en uitheemse dieren die misbruikt of achtergelaten werden, gewond zijn of anderszins in nood verkeren, redt, verzorgt en opvang biedt.

Aan dieren die om diverse redenen niet (terug) in het wild kunnen leven, biedt vzw De Zonnegloed levenslang opvang.

Hierbij staat het welzijn van elk individueel dier centraal bij elke handeling die de sanctuary doet. Bovendien voert het opvangcentrum een niet-fokbeleid en een non-killbeleid. Daarnaast is educatie, opleiding en sensibilisatie een belangrijk onderdeel van de werking.

Ondanks onze vele erkenningen ontvangt De Zonnegloed geen subsidies.

De meest kwetsbare wilde dieren hebben uw steun ECHT nodig.

Dank namens de meer dan 120 soorten dieren / 400 verschillende dieren die we hier dagelijks verzorgen en omringen met de juiste liefde en aandacht. Een echt verschil tussen leven en dood voor wilde dieren in nood!

één dier redden verandert de wereld niet, maar het verandert wel de wereld voor dit ene dier.

DE ZONNEGLOED VZW WILD ANIMAL SANCTUARY
Aanbelangende thema’s

Bescherming, verdediging en welzijn van dieren / Dieren / Dierenparken / Dierenrechten / Duurzame ontwikkeling / Milieu / Milieu-opvoeding / Opleiding en onderwijs /

Adres :

Kasteelweg 22
8640 OOST VLETEREN
Tel. 057 40 18 56
Email : info@dezonnegloed.be
Web : www.dezonnegloed.be


Contacten :

Voorzitter : Karel ACKAERT
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Karel ACKAERT
Contactpersoon : Karel ACKAERT
KBO nummer : 0463 547 162
Bank : BE58 7390 1329 6879

GBL_0679