Thematische lijst – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Bescherming, verdediging en welzijn van dieren

15 Gevonden verenigingen - Thema


DIERENASIEL DE LEIESTREEK VZW


De v.z.w. "Dierenasiel de Leiestreek" is opgericht op 10 oktober 1979. In oktober 1990 kreeg de vereniging een nieuw bestuur. Het dierenasiel vangt jaarlijks een 1500-tal verloren,achtergelaten en verwaarloosde dieren op verzorgt hen en zoekt een nieuwe goede thuis. De...


KONINKLIJK BELGISCH VERBOND VOOR DE BESCHERMING VAN DE VOGELS VZW


Wat zou de wereld zijn zonder vogels? Gesticht in 1922 door de Markiezin de Pierre, zet het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels zich in voor meer respect voor de vogels en hun natuurlijk leefgebied. ACTIES • Het Verbond beheert...


DE ZONNEGLOED VZW WILD ANIMAL SANCTUARY


ACTIES EN OBJECTIEVEN Ter bescherming van de meest kwetsbare wilde dieren. De Zonnegloed is de eerste en enige wild animal sanctuary in België. Een gespecialiseerd toevluchtsoord waar mishandelde wilde dieren in nood definitief terecht kunnen. De Zonnegloed is een Europees...


HET BLAUWE KRUIS VAN DE KUST VZW


ACTIES Het Blauwe Kruis van de Kust is een asiel dat uniek is in zijn soort. Geen enkel dier wordt gedood omdat het te lang in het asiel verblijft of omwille van zijn ras maar enkel als het er fysiek...


ANIMAL RIGHTS BELGIË


ACTIES EN OBJECTIEVEN Met onthullende undercoverbeelden, goed onderzoekswerk, sterke argumenten, levensreddende acties en krachtige petities is Animal Rights een ware stem voor de allerzwaksten in de maatschappij. Wij zijn actief in Nederland en België en zetten ons 100% in voor...


BLAUWE KRUIS BRUGGE DIERENOPVANGCENTRUM VZW


Dank zij de steun van veel dierenvrienden kunnen wij jaarlijks aan 2.500 dieren in nood een tijdelijk onderkomen - en een passende verzorging bieden. MOGELIJKS OOK VIA UW BIJDRAGE ... Onze doelstelling in het bijzonder is de opvang en verzorging...


DIERENASIEL GANZEWEIDE VZW


ONZE DAGELIJKSE ZORG: HET WELZIJN VAN ALLE DIEREN! Sinds 1978 zijn wij de ideale plaats om dieren opnieuw tot rust en op kracht te laten komen. Naast het opvangen van ronddolende huisdieren en niet langer gewenste honden en poezen, garandeert...


KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DIERENBESCHERMING VEEWEYDE TURNHOUT VZW


ACTIES EN OBJECTIEVEN Dierenasiel Veeweyde Turnhout is een vereniging zonder winstbejag, die dieren opvangt die afgestaan worden, in beslag zijn genomen of ronddolen. Wij staan momenteel in voor 26 gemeenten. Wij geven deze dieren (honden, katten, knaagdieren, kleine hoevedieren) de...


GAIA


U GEEFT OM DIEREN? DENK AAN GAIA GAIA komt op voor dierenrechten en voert geweldloos actie tegen georganiseerde dierenmishandeling. Want dieren verdienen respect. Veel mishandelingen van dieren zijn nog wettelijk toegelaten.  Een vereniging als GAIA is dus hard nodig. ...


WWF - WORLD WIDE FUND FOR NATURE


ACTIES EN OBJECTIEVEN WWF is de internationale organisatie die oplossingen aanreikt om de natuur wereldwijd te beschermen en te herstellen. We zijn actief op het terrein en formuleren adviezen voor politieke beslissingen, gesteund door een sterke gemeenschap van mensen die ijvert...


GREYHOUNDS IN NOOD BELGIUM VZW - GINB


Ginb is een organisatie die zich inzet voor de mishandelde en verwaarloosde Spaanse windhonden Adoptie programma. www.ginb.be ...


VOGELBESCHERMING VLAANDEREN VZW


DOELSTELLINGEN Vogelbescherming Vlaanderen vzw zet zich in voor alle in het wild levende vogels en inheemse zoogdieren. Vooral vogels geven als geen andere diergroep de toestand van natuur en milieu aan. Gaat het slecht met een vogelsoort, dan is...


OPVANGCENTRUM VOOR VOGELS EN WILDE DIEREN MALDEREN


ACTIES EN OBJECTIEVEN Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Malderen vzw, bestaat reeds 33 jaar. We zijn het enige erkende opvangcentrum voor zieke of gewonde wilde dieren in Vlaams-Brabant. Jaarlijks vangen we 7.000 à 7.500 dieren op. Deze dieren...


NATUURHULPCENTRUM VZW


ACTIES Het Natuurhulpcentrum is een professioneel dierenziekenhuis. Zieke of gewonde inheemse wilde dieren worden opgevangen en met de beste zorgen omringd. Het einddoel voor deze dieren is steeds hun vrijlating in de natuur. Ook voorziet ons centrum in gespecialiseerde tijdelijke...


HET BLAUWE KRUIS VAN BELGIE


ACTIES EN OBJECTIEVEN Dieren in nood worden in haar asielen opgevangen. Ze krijgen er onderdak, worden er gevoed en verzorgd. Zoveel als mogelijk tracht zij voor deze dieren een nieuw baasje te vinden. De dieren die ze niet kan herbergen...