Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

HET BLAUWE KRUIS VAN DE KUST VZW

Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen. Bevoegd instituut: de Koning Boudewijnstichting.
Adres :

Cederdreef 1
8400 OOSTENDE
Tel. 059/704 437
Email : info@hetblauwekruiskust.be
Web : www.hetblauwekruiskust.be


Contacten :

Voorzitter : Fabrice GOFFIN
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Fabrice GOFFIN
KBO nummer : 0408 495 110
Bank : BE96 3840 4306 0105Aanbelangende thema’s
Bescherming, verdediging en welzijn van dieren / Dieren / Dierenrechten / Steun aan onderwijs en opvoeding / Vrijwilligerswerk /


Voorstelling Actualiteiten Foto's

EEN HART VOOR DIEREN


Een achtergelaten hond, een kat in nood: steeds voorzien we een plek. Met geduld, warmte en professionele zorgen verzorgen we ieder dier en stellen een profiel op. En dan begint het pas: de zoektocht naar een goede match, een adoptieplek. We zoeken voor elk dier een warme thuis. Onze medewerkers en een gedragsdeskundige begeleiden deze volledige adoptie. We organiseren bovendien vorming en cursussen voor iedereen die eraan denkt om een dier te adopteren of die wil bijleren over de band met zijn of haar hond of kat.

Kortom, met uw steun voor het ‘Blauwe Kruis van de Kust’ zetten we ons elke dag opnieuw in voor honden en katten in nood.

Ons team van gemotiveerde medewerkers krijgt gelukkig de steun van vele vrijwilligers: wandelaars, knuffelaars, logistieke en administratieve ondersteuning. Daarnaast werken we samen met verschillende dierenartsen voor de juiste medische zorgen.

Maar deze steun in combinatie met onze middelen en een stevige dosis dierenliefde volstaat niet om het asiel draaiende te houden. Daarvoor hebben we uw hulp nodig. Met uw steun, via giften of legaten, kunnen we de beste zorgen blijven voorzien voor zoveel mogelijk honden, katten en knaagdieren en een gepaste thuis vinden.

Bij ons komen dieren op de eerste plaats, en dat willen we zo houden: net daarom durven we het aan om uw steun te vragen voor het Blauwe Kruis van de Kust.


GBL/2023-0134