Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw

De stichtingen die lid zijn van de federatie zijn onafhankelijke en duurzame organisaties die zich inzetten voor een rechtvaardige en democratische samenleving. Zij delen dezelfde principes van goed beheer, met name transparantie, openheid en verantwoordelijkheid en onderschrijven de basisprincipes van de federatie. De Federatie telt momenteel leden van alle groottes.
Net als in andere landen beschouwen Belgische stichtingen zichzelf als katalysatoren voor hedendaagse filantropie en innovatie.
Zij zijn actief op zeer uiteenlopende terreinen als maatschappelijk welzijn, sociale wetenschappen, gezondheid, onderwijs, kunst en cultuur, patrimonium, wetenschappelijk onderzoek, burgerschap en duurzame ontwikkeling.

• 4WINGS FOUNDATION *
• ACTED INTERNATIONAL *
• ANTIGIFCENTRUM/CENTRE ANTIPOISONS
• ANTIKANKERFONDSGG/ ANTICANCERFUND *
• BELFIUS FOUNDATION *
• BERNHEIM STICHTING * / FONDATION BERNHEIM *
• BESIX FOUNDATION *
• BNP PARIBAS FORTIS FOUNDATION *
BRUGMANN STICHTING */ FONDATION BRUGMANN *
• CERA *
CHARCOT STICHTING */ FONDATION CHARCOT *
• CHILD FOCUS *
• CHILDREN’S TUMOR FOUNDATION *
• CHIMAY-WARTOISE
• CITÉ ESPOIR FONDATION *
• CITY PIRATES *
• CLT GENT *
• DEGROOF PETERCAM FOUNDATION *
• DELOITTE FOUNDATION *
• E2C – ENSEMBLE EN CHEMIN (E2C) *
• ENGIE FOUNDATION * / FONDATION ENGIE *
• EPIC FOUNDATION *
• EVENS STICHTING *
• FONDATIE TERNINCK *
• FONDATION ALBATROS *
• FONDATION ALBERT DUPUIS *
• FONDATION AMRITA *
• FONDATION ANNE-MARIE LIZIN *
• FONDATION ARS MECHANICA
• FONDATION ARTHROSE *
• FONDATION ARTISTIQUE MATHILDE E. HORLAIT-DAPSENSGG
• FONDATION BARON LOUIS STEENS
• FONDATION BENOIT *
• FONDATION BERNHEIM *
• FONDATION CARE *
• FONDATION CYRYS *
• FONDATION DEMEURES ET CHÂTEAUX
• FONDATION DES ANNALES DU NOTARIAT ET DE L´ENREGISTREMENT
• FONDATION DR PORTRAY *
• FONDATION ELISE DUGNIOLLE-QUERTON
• FONDATION ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ *
• FONDATION ENTREPRISE / INSTITUT *
• FONDATION EUROMEDA *
• FONDATION EVENS *
• FONDATION FOLON
• FONDATION FOURNIER-MAJOIE *
• FONDATION FRANCQUI
• FONDATION GOLDWASSER *
• FONDATION GOUVERNEUR EMILE CORNEZ
• FONDATION HELAERS *
• FONDATION JARDIN’ÂGES *
• FONDATION JEAN-FRANÇOIS PETERBROECK *
• FONDATION JEANNE MATOSSIAN *
• FONDATION LES CHEMINS D’ARIANE *
• FONDATION MARIE ET ALAIN PHILIPPSON *
• FONDATION MÉDICALE MATHILDE E. HORLAIT-DAPSENS *
• FONDATION MICHEL CREMER *
• FONDATION PÉRIER-D’IETEREN *
• FONDATION POUR L’ENSEIGNEMENT
• FONDATION PRO-IRSAGG *
• FONDATION PRO RENOVASSISTANCE *
• FONDATION RICHARD GAILLARD *
• FONDATION REVOSA *
• FONDATION ROZENBERG-CAILLET MAINS OUVERTES-DIGNITÉ DE VIE *
• FONDATION JEAN *
FONDATION SAINT-LUC *
• FONDATION SAMILIA
• FONDATION «SERGE ET LES AUTRES» *
• FONDATION SUSA *
• FONDATION TERRE DE VIE *
• FONDATION ULB *
• FONDATION VICKY & ALEXIS *
• FONDS BAILLET LATOUR
• FONDS BORGERHOFF
• FNRS – FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
• FONDS DE SOLIDARITÉ KURT FEUER *
• FONDS DE SOUTIEN MARGUERITE-MARIE DELACROIX *
• FRANCQUI STICHTING *
• GENEESKUNDIGE STICHTING KONINGIN ELISABETHGG / FONDATION MEDICALE REINE ELISABETH *
• ICCI – CENTRE D’INFORMATION DU REVISORAT D’ENTREPRISES *
• INFORMATIECENTRUM VOOR HET BEDRIJFSREVISORAAT *
• ITG – PRINS LEOPOLD INSTITUUT VOOR TROPISCHE GENEESKUNDE * /
IMT – INSTITUT DE MEDECINE TROPICALE PRINCE LEOPOLD *
• JAN VERTONGHEN FOUNDATION *
• KONING BOUDEWIJNSTICHTING * / FONDATION ROI BAUDOUIN *
• LADBROKES FOUNDATION *
• L’L FONDATION *
• MAISON DES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES
• MARGARETA OCH SIXTEN VON ZWEIGBERGK FONDS *
• MUSEE DE LA VIE WALLONNE *
• MUZIEKKAPEL KONINGIN ELISABETH * / CHAPELLE MUSICALE REINE ELISABETH *
• NEW HOPE FOUNDATION *
• OPERATION TERRE DES ENFANTS *
• P&V FOUNDATION *
PELICANO *
• PORTICUSGG
• PREBS (PORTAIL DE REFERENCES POUR L’ENFANT A BESOINS SPECIFIQUES) *
• PRO RENOVASSISTANCE STICHTING *
• PULSE FOUNDATION *
• REGINE DUMOLIN FOUNDATION FOR ART AND MEDECINE *
• RYD – RESPONSIBLE YOUNG DRIVERS, STICHTING TANGUY MOREAU DE MELEN *
• SOLIDARITEITSFONDS KURT FEUER *
• SOLIMEDA (STICHTING VAN HET BOIC) * / SOLIMEDA (FONDATION DU COIB) *
• STEUNFONDS MARGUERITE-MARIE DELACROIX *
STICHTING ALZHEIMER ONDERZOEK * / FONDATION RECHERCHE ALZHEIMER *
• STICHTING ARTHROSE *
• STICHTING ATD VIERDE WERELD BELGIË *
• STICHTING AUSCHWITZGG / FONDATION AUSCHWITZ *
• STICHTING ELDORAGG / FONDATION ELDORA *
• STICHTING GABRIËLLA MOORTGAT *
• STICHTING HIËRONYMUS * / FONDATION HIËRONYMUS *
• STICHTING JEAN VAN CALOEN * / FONDATION JEAN VAN CALOEN *
• STICHTING VAN HET JOODS MUSEUM VAN BELGIË * / FONDATION DU MUSEE JUIF DE BELGIQUE *
• STICHTING KICKCANCER * / FONDATION KICKCANCER *
• STICHTING KONINGIN PAOLA * / FONDATION REINE PAOLA *
• STICHTING NYS
• STICHTING ONDERNEMING / INSTITUUT *
STICHTING ONZE KLEINE WEESKINDEREN * / FONDATION NOS PETITS ORPHELINS *
• STICHTING PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN / FONDATION PALAIS DES BEAUX ARTS
• STICHTING PRINS LAURENT * / FONDATION PRINCE LAURENT *
• STICHTING SECUREX * /
FONDATION SECUREX *
• STICHTING SINT-JAN *
STICHTING TEGEN KANKER * / FONDATION CONTRE LE CANCER *
• STICHTING VOCATIO FONDATION *
• STICHTING VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES * / FONDATION POUR LES GENERATIONS FUTURES *
• STICHTING WERELD DORPEN VOOR KINDEREN *
• THE ONCIDIUM FOUNDATION *
• THE RED PENCIL (EUROPE) *
UNICEF BELGIË * / UNICEF BELGIQUE *
• UZAFOUNDATION *

* = LEDEN DIE HET DOCUMENT «BEGINSELEN VAN GOED BESTUUR» ONDERTEKENDEN.

Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw
Tel : 02-549 02 33 (dinsdag/donderdag/vrijdag) Fax : 02- 511 52 21 – info@stichtingen.be / www.stichtingen.be