Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw

De stichtingen die lid zijn van de federatie zijn onafhankelijke en duurzame organisaties die zich inzetten voor een rechtvaardige en democratische samenleving. Zij delen dezelfde principes van goed beheer, met name transparantie, openheid en verantwoordelijkheid en onderschrijven de basisprincipes van de federatie. De Federatie telt momenteel leden van alle groottes.
Net als in andere landen beschouwen Belgische stichtingen zichzelf als katalysatoren voor hedendaagse filantropie en innovatie.
Zij zijn actief op zeer uiteenlopende terreinen als maatschappelijk welzijn, sociale wetenschappen, gezondheid, onderwijs, kunst en cultuur, patrimonium, wetenschappelijk onderzoek, burgerschap en duurzame ontwikkeling.

• ACADEMIA BELGICA *
• ACTED INTERNATIONAL *
• ANTIGIFCENTRUM/CENTRE ANTIPOISONS
• ANTIKANKERFONDSGG/ ANTICANCERFUND *
ARTSEN ZONDER GRENZEN GG/ FONDATION MÉDECINS SANS FRONTIÈRES *
• BELFIUS FOUNDATION *
• BERNHEIM STICHTING * / FONDATION BERNHEIM *
• BESIX FOUNDATION *
• BNP PARIBAS FORTIS FOUNDATION *
BRUGMANN STICHTING */ FONDATION BRUGMANN *
• CERA *
• CHARCOT STICHTING */ FONDATION CHARCOT *
CHILD FOCUS *
• CHILDREN’S TUMOR FOUNDATION *
• FONDATION CHIMAY-WARTOISE
• CLT GENT *
• DEGROOF PETERCAM FOUNDATION *
• DELOITTE FOUNDATION *
• DONCHESTICHTING
• ENGIE FOUNDATION * / FONDATION ENGIE *
• EPIC *
• EVENS STICHTING * / FONDATION EVENS *
• FONDATIE TERNINCK *
• FONDATION ALBATROS *
• FONDATION ALBERT DUPUIS *
• FONDATION ARS MECHANICA
• FONDATION ARTISTIQUE MATHILDE E. HORLAIT-DAPSENSGG
• FONDATION BARON LOUIS STEENS
• FONDATION BENOIT *
• FONDATION CARE *
• FONDATION CITÉ ESPOIR
• FONDATION CYRYS *
• FONDATION DEMEURES ET CHÂTEAUX
• FONDATION DES ANNALES DU NOTARIAT ET DE L´ENREGISTREMENT
• FONDATION DR PORTRAY *
• FONDATION ELISE DUGNIOLLE-QUERTON
• FONDATION ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ *
• FONDATION EUROMEDA *
• FONDATION FOLON
• FONDATION FOURNIER-MAJOIE *
• FONDATION GOLDWASSER *
• FONDATION GOUVERNEUR EMILE CORNEZ
• FONDATION HELAERS *
• FONDATION IHSANE JARFI
• FONDATION JARDIN’ÂGES *
• FONDATION JEAN-FRANÇOIS PETERBROECK *
• FONDATION JEANNE MATOSSIAN
• FONDATION MARIE ET ALAIN PHILIPPSON *
• FONDATION MÉDICALE MATHILDE E. HORLAIT-DAPSENS *
• FONDATION MICHEL CREMER *
• FONDATION PÉRIER-D’IETEREN *
• FONDATION POUR L’ENSEIGNEMENT
• FONDATION RICHARD GAILLARD
• FONDATION ROZENBERG-CAILLET MAINS OUVERTES-DIGNITÉ DE VIE *
FONDATION SAINT-LUC *
• FONDATION SAMILIA
• FONDATION «SERGE ET LES AUTRES» *
• FONDATION SUSA *
• FONDATION TERRE DE VIE *
• FONDATION ULB *
• FONDATION VICKY & ALEXIS *
• FONDS BAILLET LATOUR
• FONDS BORGERHOFF
• FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE – FNRS
• FONDS DE SOLIDARITÉ KURT FEUER
• FRANCQUI STICHTING */ FONDATION FRANCQUI *
• GENEESKUNDIGE STICHTING KONINGIN ELISABETH * / FONDATION MÉDICALE REINE ELISABETH *
• INFORMATIECENTRUM VOOR HET BEDRIJFSREVISORAAT * / CENTRE D’INFORMATION DU RÉVISORAT D’ENTREPRISES *
• JAN VERTONGHEN FOUNDATION *
• KONING BOUDEWIJNSTICHTING * / FONDATION ROI BAUDOUIN *
• KONINKLIJK INSTITUUT DER ELITEN VAN DE ARBEID/INSTITUT ROYAL DES ELITES DU TRAVAIL
• L´LFONDATION
• MAISON DES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES
• MARGARETA OCH SIXTEN VON ZWEIGBERGK FONDS
• MUSÉE DE LA VIE WALLONNE *
• MUZIEKKAPEL KONINGIN ELISABETH/ CHAPELLE MUSICALE REINE ELISABETH
• NATIONALE STICHTING VOOR ONDERZOEK OP GEBIED VAN KINDERCARDIOLOGIE / FONDATION NATIONALE DE RECHERCHE EN CARDIOLOGIE PÉDIATRIQUE
• P&V FOUNDATION *
• PELICANO *
• PORTICUS *
• PREBS (PORTAIL DE RÉFÉRENCES POUR L’ENFANT À BESOINS SPÉCIFIQUES) *
• PRINS LEOPOLD INSTITUUT VOOR TROPISCHE GENEESKUNDE/INSTITUT DE MÉDECINE TROPICALE PRINCE LÉOPOLD
• PRO RENOVASSISTANCE STICHTINGGG/ FONDATION PRO RENOVASSISTANCE *
• REGINE DUMOLIN FOUNDATION FOR ART AND MEDECINE *
• SOLIMEDA (STICHTING VAN HET BOIC) */ SOLIMEDA (FONDATION DU COIB) *
• ST NIKOLAUS-HOSPITAL EUPEN
• STEUNFONDS MARGUERITE-MARIE DELACROIX * / FONDS DE SOUTIEN
MARGUERITE-MARIE DELACROIX *
STICHTING ALZHEIMER ONDERZOEK */ FONDATION RECHERCHE ALZHEIMER *
STICHTING ATD VIERDE WERELD BELGIË * / FONDATION ATD QUART MONDE BELGIQUE *
• STICHTING AUSCHWITZ */ FONDATION AUSCHWITZ *
• STICHTING ELDORA * / FONDATION ELDORA *
• STICHTING GABRIËLLA MOORTGAT
• STICHTING JEAN VAN CALOEN */ FONDATION JEAN VAN CALOEN *
• STICHTING VAN HET JOODS MUSEUM VAN BELGIË * / FONDATION DU MUSÉE JUIF DE BELGIQUE *
• STICHTING KICKCANCER */ FONDATION KICKCANCER *
• STICHTING KONINGIN PAOLA * / FONDATION REINE PAOLA *
• STICHTING MALT
• STICHTING MIMIATU (MYINT MYAT THU) */ FONDATION MIMIATU (MYINT MYAT THU) *
• STICHTING NYS
• STICHTING OMMERSTEYN
• STICHTING ONZE KLEINE WEESKINDERENGG/ FONDATION NOS PETITS ORPHELINS *
• STICHTING PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN/FONDATION PALAIS DES BEAUX ARTS
• STICHTING PRINS LAURENT/ FONDATION PRINCE LAURENT
• STICHTING SECUREX * / FONDATION SECUREX *
• STICHTING SINT-JAN / FONDATION SAINT-JEAN
• STICHTING TANGUY MOREAU DE MELEN, RYD – SECURA FORUM */
FONDATION TANGUY MOREAU DE MELEN, RYD – SECURA FORUM *
STICHTING TEGEN KANKER */ FONDATION CONTRE LE CANCER *
• STICHTING VOCATIO FONDATION * / FONDATION VOCATIO *
STICHTING VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES * / FONDATION POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES *
• STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE / CENTRE D’ETUDE DE L’ENERGIE
NUCLÉAIRE
• STICHTING WERELD DORPEN VOOR KINDEREN GG/OPÉRATION TERRE DES ENFANTS *
• THE RED PENCIL (EUROPE) *
UNICEF BELGIË * / UNICEF BELGIQUE *
• UZAFOUNDATION *
• 4WINGS FOUNDATION *

* = LEDEN DIE HET DOCUMENT «BEGINSELEN VAN GOED BESTUUR» ONDERTEKENDEN.

Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw
Tel : 02-549 02 33 (dinsdag/donderdag/vrijdag) Fax : 02- 511 52 21 – info@stichtingen.be / www.stichtingen.be