Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

STICHTING KONINGIN PAOLA

Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen. Bevoegd instituut sinds 08/11/2006.
Adres :

Slegerslaan, 356
bus 17
1200 BRUSSEL
Tel. 02/762 92 51
Email : info@sk-fr-paola.be
Web : www.sk-fr-paola.be


Contacten :

Voorzitter : Comte Thierry Le GRELLE
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Marc BEYENS
KBO nummer : 0418 089 301
Bank : BE71 0019 4568 1469Aanbelangende thema’s
Hulp aan kinderen / Opvoeding / Opvoeding en onderdak voor kinderen en jongeren / Opleiding en onderwijs / Steun aan onderwijs en opvoeding / Kinderen en jongeren /


Voorstelling Actualiteiten

ACTIES EN OBJECTIEVEN


De Stichting Koningin Paola is een stichting van openbare nut opgericht in 1992 op initiatief van H.M. Koningin Paola. Ze richt zich op de integratie en opleiding van jongeren tussen 3 en 25 jaar.

De Stichting Koningin Paola heeft als missie projecten te steunen, te erkennen en te promoten die de ongelijkheden tussen jongeren verminderen en ervoor te zorgen dat alle jongeren in België eerlijke kansen krijgen op succes.

Sinds 1992 heeft de Stichting Koningin Paola:
• 
1 300 projecten financieel ondersteund, gericht op de integratie van jongeren;
• 69 nieuwe projecten over een periode van 5 jaar ondersteund;
• 500 prijzen uitgereikt aan lokale actoren voor hun opmerkelijk werk met jongeren.


GBL/2023-0766 | Version FR