Huidige tarieven van de successierechten – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Huidige tarieven van de successierechten in de 3 gewesten

Brussel :

• Stichtingen van openbaar nut
• VZW’s en private stichtingen, erkend vlg. art. 104 &110 WIB
• VZW’s, internationale vzw en private stichtingen
Successierechten = 7%

Vlaanderen :

• VZW’s, internationale vzw, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut
Successierechten = 8,5%

Wallonië :

• VZW’s, internationale vzw, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut,
erkend vlgs. art. 104 & 110 WIB92
Successierechten = 7%

Tarieven geldig vanaf 19 september 2019
(ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 februari 2019)