Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

ATD VIERDE WERELD BELGIË


Logo ATD Vierde Wereld België


Gemachtigd om fiscaal aftrekbare giften en legaten te ontvangen sinds 1979, attest hernieuwd voor de periode 2017-2023.


Voorstelling Actualiteiten Foto's

MISSIE

« Laureaat van de Federale Prijs Armoedebestrijding 2019 »
ATD Vierde Wereld (All Together for Dignity) zoekt de ärmsten op in Viaanderen en Brüssel en gaat samen met hen langdurige engagementen aan. Samen strijden we voor een menswaardig leven en een samenleving die de mensenrechten respecteert en niemand achterlaat.


ACTIES

• Volksuniversiteit: arm en niet arm werken samen om armoede structureel aan te pakken.
• www.aandeonderkant.be: vooroordelen over armen bespreekbaar maken en wegwerken.
• Straatbibliotheek: cultuur als wapen tegen armoede.
• Initiatiefnemer Werelddag Verzet tegen Extreme Armoede op 17 Oktober
Hoe ons steunen ?
Via een legaat:
OeStkhtirW ATD Vierde Wereld Belgie is erkend’als stichtingVan openbaar nut en Is gemachffgd om schenkingen via legaten te ontvangen aan verminderte su&cessierechten. Uw notariskanu meer Info gevenovef legaten en duolegaten. Uyfcan ons ook contacteren v W meer Info. Doe een gift : Giften kunnen overgaschreven worden aan ATD Vierde Wereld Belgie\zw op rejffening: IBAN BE89 0000 7453 3685 met vermelding "GIFT".


ATD VIERDE WERELD BELGIË
Aanbelangende thema’s

Burgerzin / Internationale Solidariteit / Mensenrechten / Strijd tegen de armoede /

Adres :

Victor Jacobslaan, 12
1040 BRUSSEL
Tel. 02/650 08 71 Fax : 02/640 73 84
Email : contact@atd-vierdewereld.be
Web : www.atd-vierdewereld.be


Contacten :

Voorzitter : André DENAYER
Contactpersoon : Pascale HUBERT
KBO nummer : 0408 429 089
Bank : BE89 0000 7453 3685 - BIC : BPOTBEB1

GBL/2022-0461