Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

ATD VIERDE WERELD BELGIË

Gemachtigd om fiscaal aftrekbare giften en legaten te ontvangen sinds 1979, attest hernieuwd voor de periode 2017-2023.
Adres :

Victor Jacobslaan, 12
1040 BRUSSEL
Tel. 02/650 08 70 Fax : 02/640 73 84
Email : contact@atd-vierdewereld.be
Web : www.atd-vierdewereld.be


Contacten :

Voorzitter : André DENAYER
Ander contact : Pascale HUBERT
KBO nummer : 0408 429 089
Bank : BE89 0000 7453 3685 - BIC : BPOTBEB1Aanbelangende thema’s
Burgerzin / Internationale Solidariteit / Mensenrechten / Strijd tegen de armoede /


Voorstelling Actualiteiten Foto's

MISSIE


« Laureaat van de Federale Prijs Armoedebestrijding 2019 »
ATD Vierde Wereld (All Together for Dignity) zoekt de armsten op in Vlaanderen en Brussel en gaat samen met hen langdurige engagementen aan. Samen strijden we voor een menswaardig leven en een samenleving die de mensenrechten respecteert en niemand achterlaat.


ACTIES


• Volksuniversiteit: arm en niet arm werken samen om armoede structureel aan te pakken.
www.aandeonderkant.be: vooroordelen over armen bespreekbaar maken en wegwerken.
• Straatbibliotheek: cultuur als wapen tegen armoede.
• Initiatiefnemer Werelddag Verzet tegen Extreme Armoede op 17 oktober.
Hoe ons steunen ?
Via een legaat:
De Stichting ATD Vierde Wereld België is erkend als stichting van openbaar nut en is gemachtigd om schenkingen via legaten te ontvangen aan verminderde successierechten. Uw notaris kan u meer info geven over legaten. U kan ons ook contacteren voor meer info. 
Doe een gift : U kan een gift doen aan ATD Vierde Wereld België vzw op rekeningnummer: IBAN BE89 0000 7453 3685 met vermelding “GIFT”.


GBL/2023-0423 | Version FR