Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

ATD VIERDE WERELD BELGIË


Logo ATD Vierde Wereld België


Gemachtigd om fiscaal aftrekbare giften en legaten te ontvangen sinds 1979, attest hernieuwd voor de periode 2017-2023.


Voorstelling Actualiteiten Foto's

MISSIE

« Laureaat van de Federale Prijs 2019 van de Strijd tegen de Armoede in België »
Teams van ATD Vierde Wereld zijn op zoek naar de armsten op om hen te ondersteunen in hun dagelijkse strijd voor een menswaardig leven. Wij willen dat niemand door armoede en uitsluiting wordt veroordeeld tot overleven zonder waardig toekomstperspectief.

ACTIES
Met mensen in armoede ernaar streven dat hun rechten worden gerespecteerd.
• Met de samenleving zoeken naar een waardige manier om armoede uit te bannen.
• Kennis delen en opbouwen nieuwe kennis tussen mensen in armoede en mensen zonder armoede-ervaring.
• Culturele acties.

Hoe ons steunen ?
Via een legaat : De Stichting ATD Vierde Wereld België is erkend als stichting van openbaar nut en is gemachtigd om schenkingen via legaten te ontvangen aan verminderde successierechten.
Uw notaris kan u meer info geven over legaten en duolegaten. U kan ons ook contacteren voor meer info.

Doe een gift : Giften kunnen overgeschreven worden aan ATD Vierde Wereld België vzw op rekening : IBAN BE89 0000 7453 3685 met vermelding “GIFT”.

ATD VIERDE WERELD BELGIË
Aanbelangende thema’s

Burgerzin / Internationale Solidariteit / Mensenrechten / Strijd tegen de armoede /

Adres :

Victor Jacobslaan, 12
1040 BRUSSEL
Tel. 02/650 08 71 Fax : 02/640 73 84
Email : contact@atd-vierdewereld.be

Contacten :

Voorzitter : André DENAYER
Contactpersoon : Pascale HUBERT
KBO nummer : 0408 429 089Bank : BE89 0000 7453 3685 - BIC : BPOTBEB1