Thematische lijst – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Steun aan onderwijs en opvoeding

22 Gevonden verenigingen - ThemaDeze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.WWF zet zich al meer dan 60 jaar wereldwijd in om de achteruitgang van de natuur op onze planeet te stoppen. We bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur.Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie. Met giften en legaten worden projecten gesteund in zo’n 140 landen. Wij steunen de gelovigen door INFORMATIE, GEBED en ACTIE overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren met projecten van: • bouwhulp • theologische vorming • levensonderhoud • misintenties • boekenhulp • mobiliteit • media-apostolaat • noodhulp Dankzij een legaat kan Kerk in Nood haar werk van dienstbaarheid aan de Kerk verderzetten.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.Kinderen kansen geven! Een Hart voor Limburg ondersteunt al 20 jaar initiatieven die zich richten op de ontwikkeling en de verbetering van de levenskwaliteit in Limburg.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.Onze vereniging ondersteunt projecten gericht op de benarde situatie van vrouwen en kinderen die in de minst ontwikkelde landen worden blootgesteld aan situaties van onzekerheid, kwetsbaarheid of uitsluiting.Rise for Kids ondersteunt en helpt kinderen uit kansarme milieus (van 0 tot 18 jaar) in België. Hun welzijn, waardigheid en verbetering van de levensomstandigheden zijn onze pijlers.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.Als organisatie voor bijzondere jeugdzorg biedt Ruyskensveld vzw zorg op maat aan gezinnen, kinderen, jongeren, hun omgeving en dit op verschillende levensdomeinen.Sinds 1978 zijn wij de ideale plaats om dieren opnieuw tot rust en op kracht te laten komen. Naast het opvangen van ronddolende huisdieren en niet langer gewenste honden en poezen, garandeert Dierenasiel Ganzeweide de crisisopvang als dieren in nood verkeren.Hulp en Hoop verleent humanitaire hulp wereldwijd, zoals: • een mobiel ziekenhuis, onderwijs in vluchtelingenkampen in oorlogsgebieden. • noodhulp bij natuurrampen: voedselhulp en watervoorziening, de heropbouw van scholen, ziekenhuizen,.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.Missio België maakt deel uit van het netwerk van de Pauselijke Missiewerken, actief in meer dan 140 landen. Waar de lokale kerk zich ten dienste stelt van de minst bedeelden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, steunen we projecten in de volgende domeinen: • kerken en aanverwanten - bouw; • kinderen - opvoeding en gezondheidszorg; • priesters, pastorale werkers, catechisten - vorming; • voertuigen met een missie; • misintenties voor priesters en paters; • kleine pastorale projecten van religieuzen.Vrij onderzoek voor een betere wereld Vrijheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid: dat zijn de humanistische waarden van de Vrije Universiteit Brussel. Een beginsel van vrij onderzoek waarin zelfreflectie, een kritische houding en een open, creatieve geest rond wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken centraal staan.LAB Sint-Niklaas is een ambitieus onderwijsproject dat elk kind inspireert om te leren. Leerlingen worden gemotiveerd, veerkrachtig en ondernemend, toekomstklaar .De nazorg van brandwonden is vaak heel intensief, bijzonder duur, en vereist de meest deskundige aandacht. Daarom biedt Oscare in haar ambulant medisch behandelcentrum multidisciplinaire nazorg aan brandwondenslachtoffers via een gespecialiseerd medisch team bestaande uit artsen, kinesitherapeuten, psychologen, en andere paramedici (o.Een achtergelaten hond, een kat in nood: steeds voorzien we een plek. Met geduld, warmte en professionele zorgen verzorgen we ieder dier en stellen een profiel op.Wij zijn een tegengewicht voor fout nieuws, misleidende informatie en misbruik van social media. Niet alleen jongeren en jongvolwassenen maar alle burgers kunnen bij ons een rustpunt van vertrouwen vinden.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.