Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

EEN HART VOOR LIMBURG

Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen. Bevoegd instituut : Koning Boudewijnstichting.
Adres :

Herkenrodesingel 16
3500 HASSELT
Tel. 011/878 599
Email : info@eenhartvoorlimburg.be
Web : www.eenhartvoorlimburg.be


Contacten :

Voorzitter : Bart VAN DER MEERSCH
Coördinator : Hanne GEUSENS
KBO nummer : 0871 988 230
Bank : BE86 7330 2604 6550Aanbelangende thema’s
Kinderen en jongeren / Steun aan onderwijs en opvoeding / Sociale integratie / Strijd tegen de armoede /


Voorstelling Actualiteiten

ACTIES EN OBJECTIEVEN


Kinderen kansen geven!
Een Hart voor Limburg wil initiatieven ondersteunen die zich richten op het verder ontwikkelen en verbeteren van de levenskwaliteit in Limburg.
Concreet doen we dat door de financiële ondersteuning van projecten en door de rol van bruggenbouwer op te nemen.


GBL/2022-0618