Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

EEN HART VOOR LIMBURG


Logo Een Hart voor Limburg


Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen. Bevoegd instituut : Koning Boudewijnstichting.


Voorstelling Actualiteiten

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Kinderen kansen geven!

Een Hart voor Limburg wil initiatieven ondersteunen die zich richten op het verder ontwikkelen en verbeteren van de levenskwaliteit in Limburg.

Concreet doen we dat door de financiële ondersteuning van projecten en door de rol van bruggenbouwer op te nemen.
Een Hart voor Limburg Facebook®

EEN HART VOOR LIMBURG
Aanbelangende thema’s

Kinderen en jongeren / Steun aan onderwijs en opvoeding / Sociale integratie / Strijd tegen de armoede /

Adres :

Herkenrodesingel 16
3500 HASSELT
Tel. 011/878 599
Email : info@eenhartvoorlimburg.be

Contacten :

Voorzitter : Stijn CONINX
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Kristie DECKERS
Contactpersoon : Kristie DECKERS
KBO nummer : 0871 988 230Bank : BE79 7333 7333 3933