Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

EEN HART VOOR LIMBURG

Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen. Bevoegd instituut : Koning Boudewijnstichting.
Adres :

Herkenrodesingel 16
3500 HASSELT
Tel. 011/878 599
Email : info@eenhartvoorlimburg.be
Web : www.eenhartvoorlimburg.be


Contacten :

Voorzitter : Jan BAERT
Algemeen coördinator : Petronella ZELISSEN
KBO nummer : 0871 988 230
Bank : BE86 7330 2604 6550Aanbelangende thema’s
Kinderen en jongeren / Steun aan onderwijs en opvoeding / Sociale integratie / Strijd tegen de armoede /


Voorstelling Actualiteiten

ACTIES EN OBJECTIEVEN


Kinderen kansen geven! Een Hart voor Limburg ondersteunt al 20 jaar initiatieven die zich richten op de ontwikkeling en de verbetering van de levenskwaliteit in Limburg. We doen dit door de financiering van projecten en door bruggen te bouwen tussen organisaties, mensen en bedrijven om zo het welzijn van kinderen en jongeren te verbeteren. Samen bouwen we aan de toekomst.


GBL/2023-0492