Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

NATUURHULPCENTRUM VZW


Logo Natuurhulpcentrum vzw


Bevoegd om vrijgestelde Giften te ontvangen voor schenkingen.


Voorstelling Foto's

ACTIES

Het Natuurhulpcentrum is een professioneel dierenziekenhuis. Zieke of gewonde inheemse wilde
dieren worden opgevangen en met de beste zorgen omringd. Het einddoel voor deze dieren is
steeds hun vrijlating in de natuur.

Ook voorziet ons centrum in gespecialiseerde tijdelijke opvang voor exotische wilde dieren. Het
gaat dan om leeuwen, apen, papegaaien, wasberen, slangen,... Deze dieren worden vaak
illegaal gehouden, mishandeld in een circus of dienen gered te worden uit een dubieus
dierenpark. Voor deze exotische dieren zoeken we een mooie nieuwe thuis.
Geef om dieren in nood, ook na uw dood...


NATUURHULPCENTRUM VZW
Aanbelangende thema’s

Bescherming, verdediging en welzijn van dieren / Dieren / Instandhouding en bescherming van het milieu en de natuur / Milieu /

Adres :

Industrieweg Zuid 2051
3660 OUDSBERGEN
Tel. 089/85 49 06
Email : info@natuurhulpcentrum.be
Web : www.natuurhulpcentrum.be


Contacten :

Voorzitter : Sil JANSSEN
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Sil JANSSEN, voorzitter
Contactpersoon : Dries DAMIAENS, secretaris
KBO nummer : 0421 905 755
Bank : BE79 2350 4072 2733

GBL/2022-0391