Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

DIERENASIEL DE LEIESTREEK VZW

Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen
Adres :

Avelgemstraat 186 c
8550 Zwevegem
Tel. 056/75 59 19 Fax : 056/68 75 00
Email : info@dierenasiel-leiestreek.be
Web : www.dierenasiel-leiestreek.be


Contacten :

Voorzitter : Debaillie Philippe
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Debaillie Philippe
KBO nummer : 0419 303 779
Bank : IBAN BE53 0010 7924 6753 / BIC GEBABEBBAanbelangende thema’s
Bescherming, verdediging en welzijn van dieren


Voorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES


De v.z.w. "Dierenasiel de Leiestreek" is opgericht op 10 oktober 1979. In oktober 1990 kreeg de vereniging een nieuw bestuur. Het dierenasiel vangt jaarlijks een 1500-tal verloren,achtergelaten en verwaarloosde dieren op verzorgt hen en zoekt een nieuwe goede thuis. De werking is voornamelijk afhankelijk van steunende leden, giften, legaten, sponsoring en vrijwilligers Dagelijks wordt het asiel gereinigd, gedesinfecteerd en gerund door 4 vaste gediplomeerde werknemers samen met veel vrijwilligers. Daarnaast zijn er dagelijks nog een 10-tal vrijwilligers actief, 2 chauffeurs die 24u/24u dieren ophalen en onze vrijwillige wandelaars die onze dieren zoveel mogelijk meenemen en socialiseren. Onder leiding van onze voorzitter zijn er ook vrijwilligers actief die jaarlijks heel wat activiteiten op touw zetten.

VZW Dierenasiel de Leistreek” heeft als doel een opvangcentrum voor alle soorten dieren te zijn, dat wil zeggen dat alle dieren die onze hulp nodig hebben die bij ons kunnen krijgen. Wij voeren ook een non-euthanasie beleid.


OBJECTIEVEN


• Verloren dieren een tijdelijke verzorging geven
• Afgestane dieren opnemen en een nieuwe thuis bezorgen
• Inbeslaggenomen dieren verzorgen
• Opsporing van verloren/gevonden dieren
• Samenwerking met andere dierenopvangcentra
• Informatie verschaffen aan de jeugd
• Dierenartsbegeleiding
• Begeleiden van nieuwe eigenaars
• Pleegouder-programma
• Toilettage
• 24u/24u Bijstand gemeente en politie bij verloren dieren en bij problemen met dieren en eigenaars.
• Reïntegratie probleemjongeren, langdurige werklozen, taakgestraften in het werkmilieu. Stage en opleiding studenten dierenzorg en hondentrimmer.
• Educatieve en therapeutische bezoeken in scholen en bejaardentehuizen
• Opvang, verzorging en herplaatsing van uitgekweekte fokhonden.
• Opvang van honden en katten uit andere asielen waar ze weinig kans hebben op adoptie.


GBL/2023-0322