Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

HET BLAUWE KRUIS VAN BELGIE


Logo HET BLAUWE KRUIS VAN BELGIE


Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.


Voorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Dieren in nood worden in haar asielen opgevangen. Ze krijgen er onderdak, worden er gevoed en verzorgd. Zoveel als mogelijk tracht zij voor deze dieren een nieuw baasje te vinden. De dieren die ze niet kan herbergen zal ze doorverwijzen naar andere gespecialiseerde centra.

De vereniging heeft eveneens als doel, via publicaties, conferenties en vormingen in haar eigen didactisch centrum, het publiek te sensibiliseren over dierenwelzijn en bescherming van de natuur.


HET BLAUWE KRUIS VAN BELGIE
Aanbelangende thema’s

Bescherming, verdediging en welzijn van dieren / Instandhouding en bescherming van het milieu en de natuur / Dieren / Dierenrechten /

Adres :

Maatschappelijke zetel : Zijdeweverijstraat 170
1190 BRUSSEL
Tel. 02/378 45 20
Email : secretariaat@blauwe-kruis.be
Web : www.blauwe-kruis.be


Contacten :

Voorzitter : Guy ADANT
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Guy ADANT
Contactpersoon : Madame Virginie ROUVIERE
KBO nummer : 0407 723 761
Bank : BE07 0015 6579 0366

GBL/2022-0291