Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

DAVIDSFONDS VZW


Logo DAVIDSFONDS VZW


Bevoegd om vrijgestelde Giften te ontvangen voor schenkingen.


Voorstelling Actualiteiten

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Wie we zijn
Davidsfonds is een Vlaamse sociaal-culturele netwerkorganisatie die lokaal verankerd is en die vanuit een christelijke inspiratie op een dynamische en inclusieve manier mensen verbindt door samen cultuur te beleven en ervan te genieten. Davidsfonds organiseert een waaier aan activiteiten rond taal, geschiedenis, kunst en erfgoed die de beleving verdiepen en verbreden. Daarmee beogen we zowel persoonlijke ontplooiing en emancipatie van alle inwoners van Vlaanderen en Brussel, als een sterkere sociale cohesie. Dat realiseren we in dialoog en wederzijds respect, solidariteit en een grote maatschappelijke bewogenheid. Samenwerking, kwaliteit en innovatie staan daarbij voorop.

Wat we doen
Elk jaar organiseren onze vrijwilligers om en bij de 10.000 evenementen. Kleinere evenementen zoals lezingen, voorstellingen en daguitstappen maar ook grotere zoals De Nachten van de Geschiedenis of de Zomerzoektocht. Daarnaast organiseert Davidsfonds Academie - opnieuw met de steun van vrijwilligers - jaarlijks meer dan 150 cursussen, o.a. rond geschiedenis, wetenschap, muziek ... En dan zijn er nog de Davidsfonds boeken en Cultuurreizen. Op die manier is het Davidsfonds een echt cultuurnetwerk waar iedereen welkom is. 

Uw steun is erg welkom 
Davidsfonds staat voor een uitgesproken en actief engagement van vrijwilligers. Met uw gift of legaat steunt u de culturele werking van Davidsfonds, die slechts voor 30% gesubsidieerd is. Voor de rest van de inkomsten proberen we zelf te zorgen. Maar in economisch moeilijke tijden is dat niet evident. Uw gift of legaat betekent een grote duw in de rug voor onze vrijwilligers, die overal in Vlaanderen en Brussel, tot in het kleinste dorp, mensen samen brengen voor cultuurbeleving en -verdieping. Zo bouwen ze samen aan een warme, zorgzame en inclusieve gemeenschap.

DAVIDSFONDS VZW
Aanbelangende thema’s

Cultuur en kunst / Muziek / Bescherming van het erfgoed / Opleiding en onderwijs / Vrijwilligerswerk /

Adres :

Quinten Metsysplein 12
3000 LEUVEN
Tel. 016/31 06 00 Fax : 016/31 06 08
Email : info@davidsfonds.be

Contacten :

Algemeen Directeur : Kris OPDEDRYNCK
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Linde STRIJCKERS
KBO nummer : 0407 765 729Bank : BE98 4310 0693 8193

GBL_0539