Thematische lijst – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Bescherming van het erfgoed

6 Gevonden verenigingen - ThemaDeze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.Wie we zijn Davidsfonds is een Vlaamse sociaal-culturele netwerkorganisatie die lokaal verankerd is en die vanuit een christelijke inspiratie op een dynamische en inclusieve manier mensen verbindt door samen cultuur te beleven en ervan te genieten.WWF zet zich al meer dan 60 jaar wereldwijd in om de achteruitgang van de natuur op onze planeet te stoppen. We bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur.Kunst en cultuur, oudheden en archeologische vondsten, voorwerpen van over heel de wereld, sierobjecten en muziekinstrumenten. Samen meer dan 350.000 nummers, bewaard en tentoongesteld in historische gebouwen.KU Leuven gelooft in de toekomst. Wij denken niet alleen aan nu, maar net ook aan later. Meer dan 8 000 onderzoekers en professoren buigen zich nieuwsgierig over de grote vraagstukken van onze tijd.Erfgoed raakt ons allen. Het KIK is de federale instelling die zorg draagt voor het Belgisch erfgoed: kunst, gebouwen en betekenisvolle objecten uit ons verleden.