Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM


Logo KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM


Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.


Voorstelling Actualiteiten

ACTIES EN OBJECTIEVEN

Erfgoed raakt ons allen.
Het KIK is de federale instelling die zorg draagt voor het Belgisch erfgoed: kunst, gebouwen en betekenisvolle objecten uit ons verleden.

Wat doet het KIK?
• Restauraties
• Wetenschappelijk onderzoek
• Erfgoedcollecties inventariseren
• De verdere uitbouw van de online beeldcollectie BALaT
• En nog zoveel meer!

Dankzij uw gift of legaat kunnen we erfgoed delen met de volgende generaties.


KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM
Aanbelangende thema’s

Cultuur en kunst / Bescherming van het erfgoed / Opleiding en onderwijs /

Adres :

Jubelpark 1
1000 BRUSSEL
Tel. 02 739 67 11
Email : eline.gijsbers@kikirpa.be
Web : www.kikirpa.be


Contacten :

Directeur : Hilde DE CLERCQ
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Eline GIJSBERS
KBO nummer : 0356 463 617
Bank : BE73 6792 0047 5960

GBL/2022-0285