Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM

Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.
Adres :

Jubelpark 1
1000 BRUSSEL
Tel. 02 739 67 11
Email : eline.gijsbers@kikirpa.be
Web : www.kikirpa.be


Contacten :

Directeur : Hilde DE CLERCQ
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Eline GIJSBERS
KBO nummer : 0356 463 617
Bank : BE73 6792 0047 5960Aanbelangende thema’s
Cultuur en kunst / Bescherming van het erfgoed / Opleiding en onderwijs /


Voorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES EN OBJECTIEVEN


Erfgoed raakt ons allen.
Het KIK is de federale instelling die zorg draagt voor het Belgisch erfgoed: kunst, gebouwen en betekenisvolle objecten uit ons verleden.

Wat doet het KIK?
• Restauraties
• Wetenschappelijk onderzoek
• Erfgoedcollecties inventariseren
• De verdere uitbouw van de online beeldcollectie BALaT
• En nog zoveel meer!

Dankzij uw gift of legaat kunnen we erfgoed delen met de volgende generaties.


GBL/2023-0135 | Version FR