Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

STICHTING VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES

Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen. Stichting van openbaar nut sinds 1998.
Adres :

Nijverheidsstraat 10
1000 BRUSSEL
Tel. 081 22 60 62
Email : stg@stg.be
Web : www.stg.be


Contacten :

Voorzitter : François OST
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Benoit DERENNE, Directeur
KBO nummer : 0462 862 323
Bank : BE98 5230 4030 5393Aanbelangende thema’s
Sociale economie / Medisch, Medisch-biologisch en wetenschappelijk onderzoek / Burgerzin / Duurzame ontwikkeling / Instandhouding en bescherming van het milieu en de natuur / Opleiding en onderwijs / Opvoeding / Sociale integratie /


Voorstelling Actualiteiten Documentatie Foto's Video's

GEEF EEN LEEFBARE WERELD DOOR!


De Stichting voor Toekomstige Generaties stimuleert en begeleidt burgers en filantropen om, met het oog op de toekomstige generaties, de huidige wereld "in 360°" te denken, hiernaar te handelen en dit te financieren. Het is zaak om tegelijk aandacht te hebben voor ecologische, maatschappelijke en economische uitdagingen en participatief bestuur.

De Stichting kan U helpen EEN LEEFBARE WERELD VOOR IEDEREEN DOOR TE GEVEN... Aarzel niet en doe een financiële of vastgoedschenking aan de toekomstige generaties.
Als uniek aanspreekpunt voor veranderingsgerichte filantropie, kan de Stichting u zelfs begeleiden bij de oprichting van een fonds dat uw waarden uitdraagt.GBL/2021-0466 | Version FR