Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

UNICEF BELGIE


Logo UNICEF BELGIE


Stichting van Openbaar Nut - Bevoegd om legaten en fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.


Voorstelling Actualiteiten Foto's Video's

Door UNICEF op te nemen in uw testament of levensverzekering geeft u kinderen een echte toekomst.

ONZE MISSIE

UNICEF werkt in 190 landen en regio’s, soms in de meest onherbergzame gebieden van de wereld, om 's werelds meest kansarme kinderen te bereiken. Om hun leven te redden. Om hun rechten te verdedigen.

ONZE PRIORITEITEN 2018-2021

UNICEF wil dat ieder kind :
• Overleeft en zich ontwikkelt ;
• Leert ;
• Beschermd is tegen geweld en uitbuiting ;
• In een veilige en hygiënische omgeving woont ;
• Gelijke kansen heeft om te slagen in het leven.

ONZE REALISATIES

In 2019 en in het kader van humanitaire hulp* :

  • Konden we 32,2 miljoen mensen toegang geven tot veilig water om te drinken, koken en voor persoonlijke hygiëne.
  • Werden 2,1 miljoen kinderen behandeld tegen ernstige, acute ondervoeding.
  • Werden 28,9 miljoen kinderen ingeënt tegen mazelen.   
  • Kregen 2,6 miljoen kinderen en zorgverleners psychosociale bijstand in het kader van humanitaire hulp.
  • Kregen 3,9 miljoen kinderen toegang tot formeel en niet-formeel onderwijs.
  • 850,000 mensen kregen ondersteuning in cash.

* Deze werden behaald in de eerste 8 maanden van 2019

Dit werk is voor 100% afhankelijk van vrijwillige bijdragen. Voor meer informatie, aarzel niet om ons te contacteren en vraag onze brochure.


UNICEF BELGIE
Aanbelangende thema’s

Rechten van het kind / Noodhulp / Ontwikkelingssamenwerking / Kinderen en jongeren / Gezondheid van het kind / Opvoeding / Verdediging, bescherming en hulp aan kinderen / Duurzame ontwikkeling / Milieu /

Adres :

Keizerinlaan, 66
1000 BRUSSEL
Tel. 02 230 59 70 Fax : 02 230 34 62
Email : info@unicef.be
Web : www.unicef.be/testament


Contacten :

Voorzitter : Roland STEISEL
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Christèle DEVOS - cdevos@unicef.be
Contactpersoon : Danièle Grace PIERRE - dpierre@unicef.be
KBO nummer : 0407 562 029
Bank : BE31 0000 0000 5555

GBL_9637