Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

UNICEF BELGIE


Logo UNICEF BELGIE


Stichting van Openbaar Nut - Bevoegd om legaten en fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.


Voorstelling Actualiteiten Foto's Video's

Door UNICEF op te nemen in uw testament of levensverzekering geeft u kinderen een echte toekomst.


ONZE MISSIE

UNICEF werkt in 190 landen en gebieden, soms in de meest onherbergzame gebieden ter wereld om de meest kwetsbare kinderen te bereiken, om hun leven te redden en hun rechten te verdedigen. 


ONZE PRIORITEITEN

UNICEF wil dat ieder kind :
• Overleeft en zich ontwikkelt ;
• Leert ;
• Beschermd is tegen geweld en uitbuiting ;
• In een veilige en hygiënische omgeving woont ;
• Gelijke kansen heeft om te slagen in het leven.


ONZE REALISATIES

In 2020 en in het kader van humanitaire hulp tijdens de COVID -19 pandemie :

  • We vaccineerden 17 miljoen kinderen tegen mazelen
  • 8.7 miljoen kinderen met een longontsteking kregen een behandeling
  • 48 miljoen kinderen kregen toegang tot kleuter-, lager en middelbaar onderwijs;
  • We verleenden psychosociale bijstand aan 47 miljoen kinderen, adolescenten en hun ouders in humanitaire crisissituaties;
  • We leverden essentiële diensten en voorzieningen op vlak van water en hygiëne aan 106 miljoen mensen, waarvan 58 miljoen kinderen.
  • Het faciliteren van trainingen over infectiepreventie en controle voor 4 miljoen gezondheidswerkers.


Dit werk is voor 100% afhankelijk van vrijwillige bijdragen. Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie en om onze brochure aan te vragen.UNICEF BELGIE
Aanbelangende thema’s

Rechten van het kind / Noodhulp / Ontwikkelingssamenwerking / Kinderen en jongeren / Gezondheid van het kind / Opvoeding / Verdediging, bescherming en hulp aan kinderen / Duurzame ontwikkeling / Milieu /

Adres :

Keizerinlaan, 66
1000 BRUSSEL
Tel. 02 230 59 70 Fax : 02 230 34 62
Email : info@unicef.be
Web : www.unicef.be/testament


Contacten :

Voorzitter : Roland STEISEL
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Christèle DEVOS - cdevos@unicef.be
Contactpersoon : Danièle Grace PIERRE - dpierre@unicef.be
KBO nummer : 0407 562 029
Bank : BE31 0000 0000 5555

GBL/2021-0473