Thematische lijst – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Ontwikkelingssamenwerking

18 Gevonden verenigingen - ThemaBroederlijk Delen streeft naar een  duurzame wereld zonder ongelijkheid. Een wereld waarin iedereen wil leven en waar nog lang geleefd kan worden. Een wereld waarin iedereen genoeg te eten heeft, iedereen een stem heeft en in veiligheid kan leven.Verbeter de wereld, begin bij jezelf Bond zonder Naam (BZN) komt op voor wie niet gezien of gehoord wordt in de samenleving. BZN wil zoveel mogelijk mensen vanuit het hart aanspreken en met elkaar verbinden, om zo een samenleving te creëren die een warm verschil maakt, vooral voor wie minder kansen krijgt.Dierenartsen Zonder Grenzen voert humanitaire en ontwikkelingsacties uit in Afrika voor de gezondheid van dier, mens en planeet. We helpen veehouders om hun kuddes gezond te houden en om een betere toekomst uit te bouwen, in harmonie met de natuur.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie. Met giften en legaten worden projecten gesteund in zo’n 140 landen. Wij steunen de gelovigen door INFORMATIE, GEBED en ACTIE overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren met projecten van: • bouwhulp • theologische vorming • levensonderhoud • misintenties • boekenhulp • mobiliteit • media-apostolaat • noodhulp Dankzij een legaat kan Kerk in Nood haar werk van dienstbaarheid aan de Kerk verderzetten.Wereldwijd samenwerkingsprojecten met onze lokale partners ondersteunen (bijvoorbeeld in Burkina Faso waar we de lokale melkhandel ondersteunen). Humanitaire noodhulp leveren bij conflicten of rampen zoals de oorlog in Oekraïne of de aardbevingen in Turkije en Syrië.KU Leuven gelooft in de toekomst. Wij denken niet alleen aan nu, maar net ook aan later. Meer dan 8 000 onderzoekers en professoren buigen zich nieuwsgierig over de grote vraagstukken van onze tijd.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.Een universele toegang tot water is een basisrecht waar we allemaal om moeten geven. Elke druppel telt. Met uw steun aan Join For Water maakt u een essentieel mensenrecht mogelijk.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.In het Zuiden leven er miljoenen kinderen met een open rugje en een waterhoofd. Child-help zorgt voor operaties, hulpmateriaal en intensieve begeleiding.UNICEF werkt in 190 landen en gebieden, soms op de meest onherbergzame plaatsen ter wereld om kinderen in kwetsbare situaties te bereiken, om hun leven te redden en hun rechten te verdedigen.Toegang tot gezondheidszorg voor iedereen Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie, die zich inzet voor mensen met lepra, tuberculose of leishmaniasis.Bescherm het kind, help vluchtelingen, bevorder ontwikkeling, bestrijd armoede. In België groeit 1 op 25 kinderen alleen op. Wereldwijd zijn dat er zelfs 1 op 10.Hulp en Hoop verleent humanitaire hulp wereldwijd, zoals: • een mobiel ziekenhuis, onderwijs in vluchtelingenkampen in oorlogsgebieden. • noodhulp bij natuurrampen: voedselhulp en watervoorziening, de heropbouw van scholen, ziekenhuizen,.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) zet zich al meer dan 100 jaar in om de gezondheid van de mensheid te verbeteren. Als Belgisch onderzoekscentrum zijn we zeer trots op de belangrijke rol die we spelen op het wereldtoneel.WSM, voorheen Wereldsolidariteit, werkt samen met bijna 100 organisaties in 20 landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en België: vakbonden, mutualiteiten, microkredietinstellingen, vrouwen-, jongeren- en ouderenorganisaties.