Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

WSM VZW-ASBL

Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen.
Adres :

Haachtsesteenweg 579
1030 BRUSSEL
Tel. 02/246 36 79
Email : nancy.govaerts@wsm.be
Web : www.wsm.be


Contacten :

Voorzitter : Alfons DE POTTER
Algemeen directeur : Bart VERSTRAETEN
Medewerker dienst Fondsenwerving : Nancy GOVAERTS
KBO nummer : 0413 986 102
Bank : BE41 9800 1404 3510Aanbelangende thema’s
Internationale Solidariteit / Ontwikkelingssamenwerking / Solidariteit / Strijd tegen de armoede / Mensenrechten / Sociale economie / Verdediging van, bescherming van en hulp aan de vrouwen / Derde wereld /


Voorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES EN OBJECTIEVEN


WSM, voorheen Wereldsolidariteit, werkt samen met bijna 100 organisaties in 23 landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en België: vakbonden, mutualiteiten, microkredietinstellingen, vrouwen-, jongeren- en ouderenorganisaties. Ze zijn de motor van verandering op het terrein. Verbonden in een wereldwijd netwerk bouwen zij aan waardig werk en sociale bescherming voor iedereen.
Met jouw gift vechten zij voor:

  • een leefbaar loon voor de stiksters van onze kledij in Bangladesh,
  • betaalbare medische zorgen voor boeren in Mali,
  • een opleiding tot bakker voor jongeren in Guatemala,
  • een veilige werkplek voor mijnwerkers in de Democratische Republiek Congo.


Bedankt!


GBL/2023-0359 | Version FR