Thematische lijst – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Verdediging van, bescherming van en hulp aan de vrouwen

5 Gevonden verenigingen - ThemaOnze vereniging ondersteunt projecten gericht op de benarde situatie van vrouwen en kinderen die in de minst ontwikkelde landen worden blootgesteld aan situaties van onzekerheid, kwetsbaarheid of uitsluiting.WSM, voorheen Wereldsolidariteit, werkt samen met bijna 100 organisaties in 23 landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en België: vakbonden, mutualiteiten, microkredietinstellingen, vrouwen-, jongeren- en ouderenorganisaties.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.Wereldwijd samenwerkingsprojecten met onze lokale partners ondersteunen (bijvoorbeeld in Burkina Faso waar we de lokale melkhandel ondersteunen). Humanitaire noodhulp leveren bij conflicten of rampen zoals de oorlog in Oekraïne of de aardbevingen in Turkije en Syrië.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.