Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

BROEDERLIJK DELEN VZW

Bevoegd om fiscaal aftrekbare Giften te ontvangen.
Adres :

Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel
Tel. 02/213 04 39 of 0495/ 35 52 21 Fax : 02 502 81 01
Email : paul.quintiens@broederlijkdelen.be
Web : www.broederlijkdelen.be/legaten


Contacten :

Directeur : Lieve HERIJGERS
Schenkingen en legaten : Paul QUINTIENS
KBO nummer : 0418 088 113
Bank : BE12 0000 0000 9292Aanbelangende thema’s
Duurzame ontwikkeling / Internationale Solidariteit / Strijd tegen de armoede / Strijd tegen de honger / Mensenrechten / Ontwikkelingssamenwerking /


Voorstelling Actualiteiten Foto's Video's

ACTIES EN OBJECTIEVEN


Wat is Broederlijk Delen?
Broederlijk Delen is een Vlaamse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Samen met onze vele supporters strijden we al 60 jaar voor een duurzame wereld zonder ongelijkheid. We ondersteunen lokale initiatieven en organisaties in dertien partnerlanden in Afrika, Latijns-Amerika en Israël en Palestina, en dat op lange termijn. Duizenden gemeenschappen versterken hun weerbaarheid en bouwen aan een betere toekomst.

Samen met u werkt Broederlijk Delen aan

Genoeg eten voor iedereen: Meer dan 800 miljoen mensen hebben honger. Dat is 1 op 9. En dat terwijl er eigenlijk meer dan genoeg is voor iedereen. U zorgt mee voor een eerlijke verdeling door duurzame en gevarieerde landbouw te ondersteunen.

Zorg dragen voor de natuur: Grondstoffen ontginnen brengt veel geld op, maar het is een ramp voor mens en milieu. Het brengt het land en water van duizenden boerenfamilies in gevaar. Uw steun versterkt hun stem wanneer zij opkomen voor hun rechten.

In vrede leven: Nog op te veel plaatsen in de wereld voelen mensen zich onveilig. Gewelddadige conflicten en repressieve regimes eisen hun tol. Met uw steun helpt Broederlijk Delen mensen en organisaties om deel te nemen aan overleg. Zo krijgen ze inspraak in een goed en geweldloos bestuur.

Mogen we op uw steun blijven rekenen?GBL/2022-0446