Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

BROEDERLIJK DELEN VZW


Logo Broederlijk Delen vzw


Bevoegd om fiscaal aftrekbare Giften te ontvangen


Voorstelling Actualiteiten Foto's Video's

ACTIES EN OBJECTIEVEN

“Wat is Broederlijk Delen?
Broederlijk Delen is een Vlaamse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Samen met haar vele supporters bouwt zij mee aan een volwaardig leven voor plattelandsgemeenschappen in het Zuiden.
Broederlijk Delen is actief in dertien landen : 6 in Afrika; 6 in Latijns-Amerika en Israël-Palestina. Zij doet dit in nauwe samenwerking met haar ruim meer dan honderd lokale partnerorganisaties.

Samen met jou werkt Broederlijk Delen aan

Voldoende voedsel voor iedereen: meer dan 800 miljoen mensen hebben dagelijks honger. Dat is 1 op 9! En dat terwijl er genoeg is voor iedereen. Jij zorgt mee voor een eerlijke verdeling door familiale, ecologische, gevarieerde landbouw te ondersteunen.

Zorg dragen voor de natuur: grondstoffen zijn ‘big business’, maar een catastrofe voor mens en milieu. Het brengt het land en water van duizenden boerenfamilies in gevaar. Jouw steun versterkt hun stem wanneer zij opkomen voor hun rechten.

In vrede leven: nog op te veel plaatsen in de wereld voelen mensen zich onveilig. Gewelddadige conflicten en repressieve regimes eisen hun tol. Met jouw steun helpt Broederlijk Delen mensen en organisaties om deel te nemen aan overleg. Zo krijgen ze inspraak in goed, geweldloos bestuur.

Mogen we op jouw steun blijven rekenen?BROEDERLIJK DELEN VZW
Aanbelangende thema’s

Duurzame ontwikkeling / Solidariteit / Strijd tegen de armoede / Strijd tegen de honger / Mensenrechten / Ontwikkelingssamenwerking / Derde wereld /

Adres :

Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel
Tel. 02/213 04 39 of 0495/ 35 52 21 Fax : 02 502 81 01
Email : paul.quintiens@broederlijkdelen.be
Web : www.broederlijkdelen.be/nl/steun-de-strijd-tegen-ongelijkheid


Contacten :

Directeur : Lieve HERIJGERS
Schenkingen en legaten : Paul QUINTIENS
KBO nummer : 0418 088 113
Bank : BE12 0000 0000 9292

GBL/2021-0448