Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

SPULLENHULP


Logo SPULLENHULP


Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen - Bevoegd instituut sinds 1963.


Voorstelling Actualiteiten Documentatie Foto's Video's

Sinds 1937 steunt Spullenhulp mensen in moeilijkheden in België zodat ze opnieuw hun plaats in de maatschappij kunnen vinden. We hebben twee prioritaire acties gedefinieerd: toegang tot huisvesting en toegang tot werk of andere activiteit.

1. Huisvesting:
293 daklozen verblijven elk jaar in onze twee opvangcentra (voor een gemiddelde duur van 6 maanden).

Nieuw project in 2021:
Parenté Huis (onthaal van 16 gezinnen van alleenstaande ouders met kinderen).

2. Werk of andere activiteit:
535 mensen volgen elk jaar een sociaal en professioneel integratietraject in onze inzamelings-, sorteer- en verkoopactiviteiten.

Les Petits Riens NL

Les Petits Riens asbl / Spullenhulp vzw - Film 10 min.

SPULLENHULP
Aanbelangende thema’s

Sociale economie / Strijd tegen de armoede / Huisvesting (hulp voor het vinden van) / Opleiding en onderwijs / Opvangtehuis voor daklozen / Hulp en bijstand aan families / Psychologische hulp en ondersteuning / Sociale integratie /

Adres :

Amerikaansestraat 101
1050 BRUSSEL
Tel. 02 537 30 26
Email : info@petitsriens.be

Contacten :

Verantwoordelijke voor filantropie : Christine ROUSSEAU
KBO nummer : 0407 139 088Bank : BE33 0000 1902 6346

GBL_0520