Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

SPULLENHULP

Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen - Bevoegd instituut sinds 1963.
Adres :

Amerikaansestraat 101
1050 BRUSSEL
Tel. 02 537 30 26
Email : donations@petitsriens.be
Web : www.spullenhulp.be


Contacten :

Verantwoordelijke voor filantropie : Michel LORGE GSM : 0491/90 82 97 E-mail : donations@petitsriens.be
KBO nummer : 0407 139 088
Bank : BE33 0000 1902 6346Aanbelangende thema’s
Sociale economie / Strijd tegen de armoede / Huisvesting (hulp voor het vinden van) / Opleiding en onderwijs / Opvangtehuis voor daklozen / Hulp en bijstand aan families / Psychologische hulp en ondersteuning / Sociale integratie /


Voorstelling Actualiteiten Documentatie Foto's Video's

ACTIES


Sinds 1937 begeleidt Spullenhulp mensen in moeilijkheden zodat ze opnieuw hun plaats kunnen vinden in de samenleving.

Onze activiteiten steunen op twee prioritaire interventieassen: toegang tot huisvesting en toegang tot werk of een ontplooiende activiteit.

Huisvesting: Spullenhulp biedt elk jaar onderdak aan bijna 300 mensen in precaire situaties in haar drie opvangtehuizen en helpt hen een duurzame toekomst op te bouwen.

Werk: Bij Spullenhulp staat socioprofessionele inschakeling centraal. Wij geloven dat een job een belangrijke opstap is om weer voet aan de grond te krijgen en zelfstandig te worden. Daarom organiseren wij onze inzamel-, sorteer- en verkoopactiviteiten als platformen voor werkopleiding. Dagelijks doorlopen 500 mensen een socioprofessioneel integratieprogramma.


Les Petits Riens NL

Les Petits Riens asbl / Spullenhulp vzw - Film 10 min.

GBL/2023-0599 | Version FR