Thematische lijst – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Huisvesting (hulp voor het vinden van)

6 Gevonden verenigingen - ThemaSinds 1937 heeft Spullenhulp als missie om mensen die het moeilijk hebben te begeleiden, zodat ze opnieuw een plaats vinden in de maatschappij. Onze activiteiten steunen op 3 pijlers: 1.De missie van 't Eilandje bestaat erin om te voldoen aan de behoeften van daklozen en mensen in een serieuze precaire situatie. 't Eilandje organiseert daarom niet alleen een dienstenservice voor eerste behoeftes.Schenken kan aan de CAW's zelf, CAW Groep ontvangt geen schenkingen. Vanaf €40 is je gift fiscaal aftrekbaar. Meer informatie vind je op www.caw.be/jouw-steun.DoucheFLUX wil de uitsluiting tegengaan van mensen in extreme armoede, met of zonder dak boven het hoofd, met of zonder papieren, van hier of van elders, via een brede dienstverlening (douches, wasserij, lockers, psycho-medische diensten.Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.De Resto's du Coeur, dat is in de eerste plaats een verhaal mensen, maar vooral van het hart! De vereniging bestaat in België sinds 21 december 1985 en de Federatie is sinds 2001 actief op nationaal niveau.