Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

DOUCHEFLUX

Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.
Adres :

Veeartsenstraat 84
1070 BRUSSEL
Tel. 02 319 58 27
Email : info@doucheflux.be
Web : www.doucheflux.be


Contacten :

Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Louise HAREL
Contactpersoon : Laurent d'URSEL, Benjamin BROOKE
KBO nummer : 0841 390 074
Bank : BE80 3630 2531 1077Aanbelangende thema’s
Huisvesting (hulp voor het vinden van) / Sociale integratie / Strijd tegen de armoede / Vrijwilligerswerk /


Voorstelling Actualiteiten

ACTIES EN OBJECTIEVEN


DoucheFLUX wil de uitsluiting tegengaan van mensen in extreme armoede, met of zonder dak boven het hoofd, met of zonder papieren, van hier of van elders, via een brede dienstverlening (douches, wasserij, lockers, psycho-medische diensten...), activiteiten en hun vrije instap in de vrijwilligersteams. DoucheFLUX wil hen waardigheid, energie en zelfvertrouwen geven.


GBL/2023-0765 | Version FR