Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

'T EILANDJE VZW

Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.
Adres :

Kerkstraat 73
1060 BRUSSEL
Tel. 02 537 20 41 Fax : 02 537 35 93
Email : schenkers@eilandjevzw.be
Web : www.ilot.be


Contacten :

Voorzitster : Anne BOULENGER
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Gaëtan DELMAR
Fondsenwerving en communicatie assistente : Anita VANHOUTVINCK
KBO nummer : 0409 835 193
Bank : BE33 0017 2892 2946Aanbelangende thema’s
Sociale economie / Volwassenen (steun, integratie) / Huisvesting (hulp voor het vinden van) / Noodhuisvesting / Opvangcentrum voor volwassenen / Opvangtehuis voor daklozen / Strijd tegen de armoede / Voedselhulp /


Voorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES


De missie van 't Eilandje bestaat erin om te voldoen aan de behoeften van daklozen en mensen in een serieuze precaire situatie. 't Eilandje organiseert daarom niet alleen een dienstenservice voor eerste behoeftes. Onze acties gaan van onthaal en tijdelijke huisvesting, over het vinden en uitwerken van huisvestingoplossingen, tot de begeleiding aan huis voor personen die onlangs geherlogeerd werden. In 2022 hebben de werknemers van 't Eilandje meer dan 1500 daklozen begeleid.


DOEL


Ons eerste doel is bereikt wanneer de begeleide mensen een zekere mate van autonomie, in waardige leefomstandigheden, terugvinden. In het algemeen, streven we, dankzij de steun van individuen en organisaties die onze waarden en onze ambitie delen, en in samenwerking met onze veldpartners, naar het einde van dakloosheid.


GBL/2023-0106 | Version FR