Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

FEDERATIE VAN DE RESTO DU CŒUR VAN BELGIE

Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen sinds 07/08/2006. Bevoegd instituut: Federatie van de Resto du Cœur van Belgie.
Adres :

Maatschappelijke & administratieve zetel :
Rue du Tronquoy 5
5380 FERNELMONT
Tel. 081/22 88 26 Fax : 081/41 48 83
Email : legs-legaten@restosducoeur.be
Web : https://restosducoeur.be/nl


Contacten :

Voorzitter :Jean Gérard CLOSSET
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Valérie SAINT MARTIN
KBO nummer : 0443 600 596
Bank : BE44 2400 3333 3345Aanbelangende thema’s
Voedselhulp / Hulp en bijstand aan families / Huisvesting (hulp voor het vinden van) / Gezondheidszorg / Vrijwilligerswerk / Strijd tegen de armoede /


Voorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES, OBJECTIEVEN


De Resto du Cœur is in de eerste plaats een verhaal van vrouwen, mannen en, vooral, van hart!

Actief in België sinds 21/12/1985, zetten zij zich ervoor in dat elke mens in nood wordt verwelkomd, geholpen en fatsoenlijk gevoed.

Een Resto du Cœur is een vereniging die strijdt tegen de armoede. Het is ook een plaats van ontvangst, waar voedselhulp een belangrijke rol speelt. In het besef dat zij niet alle rechten bestrijkt die inherent zijn aan de menselijke waardigheid, biedt zij ook sociale steun door het ontwikkelen van steunpunten voor en met de minderbedeelden. Afhankelijk van zijn mogelijkheden kan het mensen dus helpen hun grondrechten terug te krijgen: het recht op huisvesting, het recht op onderwijs, het recht op gezondheidszorg, enz.

Tussen 2019 en 2021 is het aantal geserveerde maaltijden verdubbeld: we gingen van 670.000 naar 1.350.871! Ook in 2021 werd 900 ton goederen verdeeld onder onze 19 Resto’s en hun filialen.

Dankzij de sinds 1985 opgedane ervaring en een rigoureus beheer van oordeelkundige investeringen en het zoeken naar gratis goederen, kan de Federatie van de Resto du Coeur 97,5% van de ontvangen giften rechtstreeks herverdelen onder de meest behoeftigen. 


GBL/2022-0518 | Version FR