Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

FEDERATIE VAN DE RESTO DU CŒUR VAN BELGIE

Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen sinds 07/08/2006. Bevoegd instituut: Federatie van de Resto du Cœur van Belgie.
Adres :

Maatschappelijke & administratieve zetel :
Rue du Tronquoy 5
5380 FERNELMONT
Tel. 081/22 88 26 Fax : 081/41 48 83
Email : legs-legaten@restosducoeur.be
Web : https://restosducoeur.be/nl


Contacten :

Voorzitter :Frank DUVAL
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Valérie SAINT-MARTIN
KBO nummer : 0443 600 596
Bank : BE44 2400 3333 3345Aanbelangende thema’s
Voedselhulp / Hulp en bijstand aan families / Huisvesting (hulp voor het vinden van) / Gezondheidszorg / Vrijwilligerswerk / Strijd tegen de armoede /


Voorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES EN OBJECTIEVEN


De Resto du Coeur, dat is in de eerste plaats een verhaal mensen, maar vooral van het hart!
De vereniging bestaat in België sinds 21 december 1985 en de Federatie is sinds 2001 actief op nationaal niveau. Ze telt ondertussen 20 Resto du Cœur, 5 antennes en 3 mobiele Resto du Cœur.

Het doel is mensen die in moeilijke situaties leven steun te bieden om hen uit hun isolement en armoede te halen. Hoewel de Resto du Cœur in België hoofdzakelijk voedselhulp verlenen, hebben zij hun activiteiten geleidelijk aan uitgebreid in functie van de behoeften en vandaag bieden zij ook hulp bij onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg).

Steun ons vandaag en morgen

Vandaag zouden we geen honger of kou meer moeten lijden. En toch stappen er elke dag nieuwe gezichten naar binnen bij de Resto du Cœur.

In het laatste kwartaal van 2022 steeg het aantal uitgedeelde maaltijden met 32% ten opzichte van het derde kwartaal... In totaal werden in 2022 1.367.187 maaltijden uitgedeeld, meer dan het dubbele van 2019, het referentiejaar met 670.000 uitgedeelde maaltijden. En de stijgende trend zet zich nog verder in het eerste kwartaal van 2023...

Zonder de hulp van vrijwilligers en de steun van schenkers zouden de Resto du Cœur hun activiteiten niet kunnen uitvoeren. Het is ook dankzij de ervaring en het strikte beheer van de Federatie van Resto du Cœur dat ze 97,5% van de ontvangen schenkingen, legaten en giften rechtstreeks aan de begunstigden kan uitdelen.

Solidariteit vanuit het hart

Zonder deze financiële steun zouden de Resto du Cœur niet bestaan. Neem de Federatie van Resto du Cœur van België op in uw testament; zo stekt u een waardevol gebaar van solidariteit en kunt u erop rekenen dat uw schenking zal worden gebruikt met respect voor de waarden en het doorzettingsvermogen van de acties die wij verdedigen.


GBL/2023-0508 | Version FR