Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

WELZIJNSZORG

Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.
Adres :

Huidevettersstraat 165
1000 BRUSSEL
Tel. 02 502 55 75
Email : info@welzijnszorg.be
Web : www.welzijnszorg.be


Contacten :

Voorzitter : Marc JUSTAERT
Directeur :Koen TRAPPENIERS 
Filantropie & Partnerschappen :Chris DE COCK
KBO nummer : 0416 426 839
Bank : BE21 0000 0000 0303Aanbelangende thema’s
Sociale integratie / Solidariteit / Strijd tegen de armoede / Vrijwilligerswerk / Mensenrechten /


Voorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES EN OBJECTIEVEN


Onze droom is een samenleving waarin de middelen eerlijk verdeeld zijn en iedereen kansen krijgt. Als onafhankelijke organisatie zijn we na 50 jaar een vaste waarde geworden. We strijden samen tegen armoede in Vlaanderen en Brussel en doen dit op vier manieren:
 

• we steunen armoedeorganisaties met meer dan geld alleen. Het is samenwerken EN een stem geven.
• we sensibiliseren tegen armoede. Want armoede vraagt een verandering in kijken, denken en omgaan met armoede en mensen in armoede. Daarom zorgen wij voor educatie en vormingen op scholen en in verenigingen.
• we voeren elk jaar 2 campagnes. In december de campagne ‘Samen tegen armoede’ en in het voorjaar de campagne ‘Armoede uitsluiten’.
• we zorgen ervoor dat armoede op de politieke agenda komt zodat armoede structureel aangepakt kan worden.

Omdat het onrecht dat mensen in armoedesituaties leven ons diep raakt en omdat we geloven dat een rechtvaardige samenleving mogelijk is, strijden we samen tegen armoede.

Een testament biedt de zekerheid dat jouw bezittingen terechtkomen bij wie je belangrijk vindt en dat alles goed geregeld zal zijn. Dat is een geruststellende gedachte.
Neem hiervoor in alle vertrouwen gerust contact op met Chris De Cock op het nummer 0471 77 21 34 of vraag uw gratis gids ‘Goed geregeld, goed gegeven’ aan via een mailtje naar chris.decock@welzijnszorg.be . U vindt in deze gids alle informatie over de wetgeving rond nalaten en schenken aan een goed doel. Bijvoorbeeld is een legaat aan Welzijnszorg sinds 1 juli 2022 vrij van successierecht.


GFL/2023-0534