Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

DOKTERS VAN DE WERELD BELGIË

Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen sinds 1997.
Adres :

Kruidtuinstraat, 75
1210 BRUSSEL
Tel. 02 225 43 62 Fax : 02 218 69 00
Email : legaten@doktersvandewereld.be
Web : www.doktersvandewereld.be


Contacten :

Algemeen directeur : Michel GENET
Verantwoordelijke voor Giften & Legaten : Camille DANNEELS
KBO nummer : 0460 162 753
Bank : BE26 0000 0000 2929Aanbelangende thema’s
Gezondheid / Geweld tegen vrouwen / Hulp aan vluchtelingen / Internationale Solidariteit / Asielbeleid / Psychologische hulp en ondersteuning / Geestelijke gezondheid / Verdediging van, bescherming en hulp aan het kind /


Voorstelling Actualiteiten

ACTIES


Dokters van de Wereld is een onafhankelijke medische en humanitaire NGO die deel uitmaakt van een internationaal netwerk. We komen in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met extra aandacht voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

  • Verzorgen : we verlenen zorg aan mensen die er nood aan hebben.
  • Veranderen : buiten verzorgen, wensen wij ons doelpubliek ook actief te begeleiden naar duurzame verandering. 
  • Getuigen: we blijven niet stil toekijken maar stropen de mouwen op. We klagen mensenrechtenschendingen aan en schudden lokale en (inter)nationale instanties wakker met cijfers en feiten vanop het terrein.


Wenst u meer te weten te komen over onze projecten en de mogelijkheid om ons te steunen ?
Neem gerust contact met ons op ! We nemen met plezier de tijd om u verder te informeren.


GBL/2023-0336 | Version FR