Thematische lijst – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Asielbeleid

2 Gevonden verenigingen - Thema


AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE ASBL


Deze organisatie communiceert enkel in het Frans met haar donateurs, raadpleeg de franstalige fiche.


DOKTERS VAN DE WERELD BELGIË


Dokters van de Wereld is een onafhankelijke medische en humanitaire NGO die deel uitmaakt van een internationaal netwerk. We komen in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met extra aandacht voor kwetsbare groepen die uit...