Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

CARITAS HULPBETOON VZW


Logo CARITAS HULPBETOON vzw


Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen.


Voorstelling Actualiteiten

Een duwtje in de rug - een wereld van verschil
Caritas Hulpbetoon vzw helpt jongeren, ouderen, alleenstaande moeders met kinderen, vluchtelingen, zieken, personen met een beperking ... die door de mazen van het net vallen en een beroep moeten doen op professionele steun. Zelfstandig kunnen gaan wonen, toch op kamp kunnen, ... Een kleine geste opent soms een nieuwe wereld !

Meer weten?

Bezoek onze website: https://caritasvlaanderen.be/nl/hulpverlening

Telefoneer ons op nummer 02 608 00 73,
of mail : caritas.hulpbetoon@caritas.be

CARITAS HULPBETOON VZW
Aanbelangende thema’s

Solidariteit / Strijd tegen de armoede / Personen met een handicap / Kinderen en jongeren / Hulp aan vluchtelingen / Bejaarden / Gezondheid / Palliatieve zorg /

Adres :

Liefdadigheidsstraat
1210 BRUSSEL
Tel. 02 608 00 73 Fax : 02 608 00 75
Email : caritas.hulpbetoon@caritas.be

Contacten :

Voorzitter : Bruno AERTS
Verantwoordelijke voor schenkingen en legaten : Dominic VERHOEVEN
Contactpersoon : Lina D'AMICO
KBO nummer : 0432 232 295Bank : BE80 7765 9023 3377

GBL_0522