Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

CARITAS HULPBETOON VZW

Bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen.
Adres :

Liefdadigheidsstraat 39
1210 BRUSSEL
Tel. 0485 697160
Email : caritas.hulpbetoon@caritas.be
Web : www.caritasvlaanderen.be


Contacten :

Voorzitter : Bruno AERTS
Verantwoordelijke voor schenkingen en legaten : Dominic VERHOEVEN
Contactpersoon : Krista CAIMO
KBO nummer : 0432 232 295
Bank : BE80 7765 9023 3377Aanbelangende thema’s
Solidariteit / Strijd tegen de armoede / Personen met een handicap / Kinderen en jongeren / Hulp aan vluchtelingen / Bejaarden / Gezondheid / Palliatieve zorg /


Voorstelling Actualiteiten

Een duwtje in de rug - een wereld van verschil
Caritas Hulpbetoon vzw helpt jongeren, ouderen, alleenstaande moeders met kinderen, vluchtelingen, zieken, personen met een beperking ... die door de mazen van het net vallen en een beroep moeten doen op professionele steun. Zelfstandig kunnen gaan wonen, toch op kamp kunnen, ... Een kleine geste opent soms een nieuwe wereld !

Meer weten?
Bezoek onze website: https://caritasvlaanderen.be/nl/hulpverlening
Telefoneer ons op nummer 0485 697160,
of mail : caritas.hulpbetoon@caritas.be


GBL/2024-0489