Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

UNITED FUND FOR BELGIUM


Logo United Fund For Belgium


Organisatie bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.


Voorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES

100% VAN UW GIFTEN HERVERDEELD!
• UFB zamelt fondsen in en financiert meer dan 80 projecten per jaar in 4 domeinen: kinderwelzijn, gehandicaptenzorg, sociale integratie en armoedebestrijding.
• Uw giften worden voor 100% besteed aan projecten die grondig geselecteerd en allen bezocht worden, onze structuurkosten worden gedekt door een privé-fonds en de organisatie van activiteiten.
• De ondersteunde projecten zijn verspreid over alle gewesten van België.
DOOR EEN GIFT OF EEN LEGAAT AAN UFB BENT U SOLIDAIR MET HEN DIE HET ECHT NODIG HEBBEN.
United Fund For Belgium Facebook

UNITED FUND FOR BELGIUM
Aanbelangende thema’s

Handicap / Sociale integratie / Strijd tegen de armoede / Weeskinderen / Hulphonden voor gehandicapten / Geleidehonden voor blinden /

Adres :

Avenue Adèlelaan 1
1310 LA HULPE TERHULPEN
Tel. 02/655 49 33
Email : calexandre@ufb.be

Contacten :

Voorzitter : Dirk LUYTEN
Contactpersoon : Catherine ALEXANDRE, Executive Director
KBO nummer : 0412 511 504Bank : BE71 9530 0000 0369