Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

UNITED FUND FOR BELGIUM

Organisatie bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.
Adres :

Avenue Adèlelaan 1
1310 LA HULPE TERHULPEN
Tel. 02/655 49 33
Email : ctricot@ufb.be
Web : www.ufb.be


Contacten :

Voorzitter : Dirk LUYTEN
Executive Director : Catherine TRICOT
KBO nummer : 0412 511 504
Bank : BE71 9530 0000 0369Aanbelangende thema’s
Sociale integratie / Handicap / Strijd tegen de armoede / Verdediging van, bescherming en hulp aan het kind /


Voorstelling Actualiteiten Foto's

ACTIES


100% VAN UW GIFTEN HERVERDEELD!
 

  • United Fund for Belgium zamelt fondsen in en financiert meer 80 projecten per jaar om aan de sociale integratie bij te dragen, armoede te bestrijden, mensen met een handicap te ondersteunen en het welzijn van kinderen te verbeteren.
     
  • Uw giften worden voor 100% besteed aan projecten die grondig geselecteerd en allen bezocht worden, onze structuurkosten worden gedekt door een privé-fonds en de organisatie van evenementen.
     
  • De ondersteunde projecten zijn verspreid over alle gewesten van België.​​​​​​​DANKZIJ EEN GIFT OF EEN LEGAAT AAN UNITED FUND FOR BELGIUM BENT U SOLIDAIR MET HEN DIE HET ECHT NODIG HEBBEN.


GBL/2023-0176 | Version FR