Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

FONDS VOOR HARTCHIRURGIE

Bevoegd om fiscaal aftrekbare Giften te ontvangen. Vereniging erkend sinds 04/09/1980.
Adres :

Tenbosstraat 11
1000 BRUSSEL
Tel. 02 644 35 44 Fax : 02 640 33 02
Email : info@hart-chirurgie-cardiaque.org
Web : www.fondsvoorhartchirurgie.be


Contacten :

Erevoorzitter : Pr. Georges PRIMO
Voorzitter : Pr. Jean-Louis LECLERC
Coördinator : Mevr. Eliane FOURRÉ
KBO nummer : 0420 805 893
Bank : BE15 3100 3335 2730Aanbelangende thema’s
Gezondheid / Cardiovasculaire Ziekten / Medisch, Medisch-biologisch en wetenschappelijk onderzoek / Orgaandonatie / Transplantatie /


Voorstelling Foto's

ACTIES


VOORUITGANG DOOR ONDERZOEK
Hart- en vaatziekten blijven de eerste oorzaak van mortaliteit wereldwijd. In ons land kan hun toename verklaard worden door een groeiende incidentie van arteriële hypertensie, diabetes, obesitas en ook door de veroudering van de bevolking.

Betere overlevingskansen zijn ongetwijfeld gelinkt aan preventie, vroegtijdige diagnose en meer efficiënte therapeutische strategieën, dit dankzij vooruitgang in het wetenschappelijk onderzoek.

Dit onderzoek vergt steeds duurdere technologieën en materialen, maar helaas krimpen de budgetten in België steeds meer. Dit is de reden waarom het Fonds voor Hartchirurgie zich sedert 1980 inzet om steun te verlenen aan het academisch, fundamenteel en klinisch onderzoek.

Cardiovasculaire preventie, wesziekten, pediatrische en congénitale cardiologie, celtherapie, chirurgische behandelingen, harttransplantatie, hartrevalidatie, ... Het Fonds steunt een wijd gamma aan wetenschappelijk onderzoek in alle universiteiten van ons land.

Wenst U een persoonlijke bijdrage te leveren?GBL/2024-0673 | Version FR