Vereniging stichtingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

FONDS VOOR HARTCHIRURGIE


Logo Fonds voor Hartchirurgie


Bevoegd om fiscaal aftrekbare Giften te ontvangen. Vereniging erkend sinds 04/09/1980.


Voorstelling Foto's

ACTIES

VOORUITGANG DOOR ONDERZOEK
Hart- en vaatziekten blijven de eerste oorzaak van mortaliteit in ons land. Diabetes neemt alsmaar toe, zoals ook obesitas en arteriële hypertensie. Daarbij komt nog dat de bevolking veroudert.

Wetenschappelijk onderzoek leidt ontegensprekelijk tot grotere overlevingskans.

Dit vergt echter steeds duurdere technologie en materiaal, en in België zijn de budgetten alsmaar geringer. Daarom steunt het Fonds voor Hartchirurgie sinds 1980 het academisch, fundamenteel en klinisch onderzoek in ons land.

Wie een testament opstelt, kan met zijn bijdrage nieuwe onmisbare projecten financieren en zo levens redden.


FONDS VOOR HARTCHIRURGIE
Aanbelangende thema’s

Gezondheid / Hart- en bloedvatenziekten (Cardiovasculaire Ziekten) / Medisch, Medisch-biologisch en wetenschappelijk onderzoek / Orgaandonatie / Preventie / Transplantatie /

Adres :

Tenbosstraat 11
1000 BRUSSEL
Tel. 02 644 35 44 Fax : 02 640 33 02
Email : info@hart-chirurgie-cardiaque.org
Web : www.fondsvoorhartchirurgie.be


Contacten :

Erevoorzitter : Prof./Pr. Georges PRIMO
Voorzitter : Prof./Pr. Jean-Louis LECLERC
Contactpersoon : Mme / Mevr. Eliane FOURRÉ
KBO nummer : 0420 805 893
Bank : BE15 3100 3335 2730

GBL/2021-0535